Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ Praha 13 jako zřizovatel ZŠ a MŠ poskytuje finanční prostředky na provoz těchto škol. Ředitelky a ředitelé motivováni pro zapojování se do projektů a výzev, ze kterých mohou čerpat peníze z fondů EU rozvíjet aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání a výchovu pro udržitelný rozvoj. Školám je zajišťován i administrativní servis při přípravě jejich jednotlivých projektů.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 13 podporuje vzdělávání v rámci UR na všech školách Prahy 13. Aktivně se každoročně realizují kampaně a osvětové akce ve spolupráci s místními organizacemi, neziskovým sektorem, podnikateli, školami, DDM. Podpora místních organizací je i ve finanční podpoře ze strany MČ P13 v podobě dotačních programů, v rámci činnosti MA 21 je osvěta v rámci UR pravidelně a systematicky šířena na všechny věkové skupiny obyvatel. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Osvěta, vzdělávání, environmentální vzdělání výchova a osvěta v oblasti udržitelného rozvoje je řešena na jednotlivých základních a mateřských  školách v rámci vzdělávacích programů. V rámci aktivit MA 21 se veškerými aktivitami snažíme pokrýt veškeré spektrum obyvatel P13. 

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V rámci Prahy 13 existuje dostatečně široké spektrum nabídky pro naplnění volnočasových aktivit. 

Praha 13 disponuje mnoha dětskými hřišti pro nejmenší,  ale i pro větší děti, pro zájemce jsou o sportovní aktivity jsou nově zřízeny veřejně fit parky. Centrální par je doplně prvky venkovní posilovny se zaměřením i na seniory. Centrální park s propojením do Prokopského údolí nabízí cyklostezky, trasy pro bruslaře a nově bylo nyní otevřeno agility hřiště, které je veřejně a zdarma přístupné pro širokou veřejnost.

Další volnočasové aktivity nabízejí i samotné školy, Domů dětí a mládeže, sportovní kluby či i komerční subjekty působící na Praze 13.  Obyvatelé města mají širokou možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých přání a možností, nabídka je zde opravdu široká.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ Praha 13 jako zřizovatel ZŠ a MŠ poskytuje finanční prostředky na provoz těchto škol. Ředitelky a ředitelé motivováni pro zapojování se do projektů a výzev, ze kterých mohou čerpat peníze z fondů EU rozvíjet aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání a výchovu pro udržitelný rozvoj. Školám je zajišťován i administrativní servis při přípravě jejich jednotlivých projektů.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 13 podporuje vzdělávání v rámci UR na všech školách Prahy 13. Aktivně se každoročně realizují kampaně a osvětové akce ve spolupráci s místními organizacemi, neziskovým sektorem, podnikateli, školami, DDM. Podpora místních organizací je i ve finanční podpoře ze strany MČ P13 v podobě dotačních programů, v rámci činnosti MA 21 je osvěta v rámci UR pravidelně a systematicky šířena na všechny věkové skupiny obyvatel. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Osvěta, vzdělávání, environmentální vzdělání výchova a osvěta v oblasti udržitelného rozvoje je řešena na jednotlivých základních a mateřských  školách v rámci vzdělávacích programů. V rámci aktivit MA 21 se veškerými aktivitami snažíme pokrýt veškeré spektrum obyvatel P13. 

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V rámci Prahy 13 existuje dostatečně široké spektrum nabídky pro naplnění volnočasových aktivit. 

Praha 13 disponuje mnoha dětskými hřišti pro nejmenší,  ale i pro větší děti, pro zájemce jsou o sportovní aktivity jsou nově zřízeny veřejně fit parky. Centrální par je doplně prvky venkovní posilovny se zaměřením i na seniory. Centrální park s propojením do Prokopského údolí nabízí cyklostezky, trasy pro bruslaře a nově bylo nyní otevřeno agility hřiště, které je veřejně a zdarma přístupné pro širokou veřejnost.

Další volnočasové aktivity nabízejí i samotné školy, Domů dětí a mládeže, sportovní kluby či i komerční subjekty působící na Praze 13.  Obyvatelé města mají širokou možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých přání a možností, nabídka je zde opravdu široká.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno