Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Roman Haken
Konzultant Linda Sokačová
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

V předchozím sebehodnocení (2018) bylo hodnocení +2, trend je stabilní.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Statistiky jsou dodávány v rámci velké Prahy, což je málo vypovídající. Dá se předpokládat nárůst v následujících obdobích, a tedy i zvýšený nárok na terénní a poradenskou činnost, na což by měly být vytvořeny kapacity i nové metody práce. MČ dokázala pružně zareagovat na uprchlickou vlnu z Ukrajiny ve spolupráci s NNO (Charitou...), ovšem bezdomovectví bude vyžadovat zvýšenou pozornost se vzrůstající ekonomickou krizí. Doporučujeme do budoucna rozšířit poradenskou činnost v terénu ve spolupráci s NNO.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Podpora rovného přístupu je mnohostraná zlepšující se.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Doporučujeme dlouhodobou podporu mateřských a rodinných center, v tomto smyslu i navyšovat alokaci z rozpočtu nebo je motivovat k podávání projektů, u kterých by MČ garantovala spolufinancování a pomoc při administrativní zátěži. Zárověň provokovat i k novým formám mezigenerační práce, např. děti MŠ x senioři. Podporovat do budoucna trend rodinných pečujících. Podporu rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem udržet a pokud možno zvýšit i kvůli nastupující ekonomické krizi. 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Participativní rozpočet nelze brát jako vyjádření spokojenosti občanů, pouze jako vůli něco ve svém okolí zlepšit. Celková účast respondentů odpovídá průměrným hodnotám, a je zapotřebí pracovat na dalších technikách komunikace a zapojování veřejnosti. Systémová podpora participace by měla být ukotvena v metodice a struktuře MČ jako závazný akt, který je pro občany srozumitelný a mohou proces kontrolovat/využívat. Jedním z kroků je posílení důvěry v samosprávu otevřeným procesem nominací do poradních a pracovních orgánů rady a zastupitelstva. Doporučujeme zvážit vytvoření komise pro vietnamskou komunitu a podporovat kulturní akce národnostních minorit, žijících na katastru, např. formou ukázky národních tradic na veřejných prostranstvích ve významné dny (hudební, divadelní i food-festivaly). Podpora dobrovolnictví organizovaného (dle zákona a metodiky MV ČR) i neorganizovaného může napomáhat sociálnímu začleňování i  získání nebo udržení pracovních návyků. Rozšíření podpory dobrovolnictví zapojením dobrovolníků do práce MČ včetně zřízených organizací.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti prevence bezpečnosti je MČ stabilně aktivní.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bylo by ideální získávat data pouze pro katastr MČ, v tomto smyslu oficiálně žádat změnu. Nejen v oblasti Policie ČR, ale statistik obecně.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Existence 2 odborů, které mají oblast 9 v gesci

Vzájemná komunikace v rámci úřadu

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Grantový systém  - potřeba navýšení kapitoly

V souvislosti s podporou neexistuje přímá motivace/pomoc s fundraisingem pro vnější subjekty, nápomocné MČ v oblasti 9

Neodstatečná kapacita úřadu na pravděpodobně zhoršující se situaci v oblasti


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Využívání dotačních systémů ČR, EU i nadací pro podporu aktivit MČ i organizací na katastru působících

- např. integrované projekty

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Zvýšení počtu sociálně potřebných díky ekonomické krizi

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučujeme společná plánovací setkávání městských i neziskových/soukromých subjektů k možnému společnému fundraisingu formou integrovaných projektů a ke koordinaci spolupráce projektových manažerů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ si je vědoma všech potřeb v oblasti. Příslušné odbory znají MA 21, do budoucna je otázka, zda budou kapacity úřadu a spolupracujících subjektů (NNO) dostatečné na zvládání pravděpodobného dopadu ekonomické krize na sociální oblast. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

V předchozím sebehodnocení (2018) bylo hodnocení +2, trend je stabilní.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Statistiky jsou dodávány v rámci velké Prahy, což je málo vypovídající. Dá se předpokládat nárůst v následujících obdobích, a tedy i zvýšený nárok na terénní a poradenskou činnost, na což by měly být vytvořeny kapacity i nové metody práce. MČ dokázala pružně zareagovat na uprchlickou vlnu z Ukrajiny ve spolupráci s NNO (Charitou...), ovšem bezdomovectví bude vyžadovat zvýšenou pozornost se vzrůstající ekonomickou krizí. Doporučujeme do budoucna rozšířit poradenskou činnost v terénu ve spolupráci s NNO.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Podpora rovného přístupu je mnohostraná zlepšující se.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Doporučujeme dlouhodobou podporu mateřských a rodinných center, v tomto smyslu i navyšovat alokaci z rozpočtu nebo je motivovat k podávání projektů, u kterých by MČ garantovala spolufinancování a pomoc při administrativní zátěži. Zárověň provokovat i k novým formám mezigenerační práce, např. děti MŠ x senioři. Podporovat do budoucna trend rodinných pečujících. Podporu rodiny v možnosti sladit svou práci s rodinným životem udržet a pokud možno zvýšit i kvůli nastupující ekonomické krizi. 

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Participativní rozpočet nelze brát jako vyjádření spokojenosti občanů, pouze jako vůli něco ve svém okolí zlepšit. Celková účast respondentů odpovídá průměrným hodnotám, a je zapotřebí pracovat na dalších technikách komunikace a zapojování veřejnosti. Systémová podpora participace by měla být ukotvena v metodice a struktuře MČ jako závazný akt, který je pro občany srozumitelný a mohou proces kontrolovat/využívat. Jedním z kroků je posílení důvěry v samosprávu otevřeným procesem nominací do poradních a pracovních orgánů rady a zastupitelstva. Doporučujeme zvážit vytvoření komise pro vietnamskou komunitu a podporovat kulturní akce národnostních minorit, žijících na katastru, např. formou ukázky národních tradic na veřejných prostranstvích ve významné dny (hudební, divadelní i food-festivaly). Podpora dobrovolnictví organizovaného (dle zákona a metodiky MV ČR) i neorganizovaného může napomáhat sociálnímu začleňování i  získání nebo udržení pracovních návyků. Rozšíření podpory dobrovolnictví zapojením dobrovolníků do práce MČ včetně zřízených organizací.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti prevence bezpečnosti je MČ stabilně aktivní.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Bylo by ideální získávat data pouze pro katastr MČ, v tomto smyslu oficiálně žádat změnu. Nejen v oblasti Policie ČR, ale statistik obecně.