Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 nemá aktuálně žádné partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

Aktuálně není realizována žádná aktivní systematická pomoc -  projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce.

MČ Praha 13 dlouhodobě spolupracuje s organizací  DIAKONIE,  která se mimo jiné zabývá humanitární a rozvojovou pomocí.

V rámci aktuálního strategického plánu na období 2018 – 2024 v oblasti Národního operačního programu zaměstnanosti je mezinárodní spolupráce zakotvena. viz. odkaz strategický plán.

 https://www.praha13.cz/app/search?f=strategick%c3%bd%20pl%c3%a1n

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci aktivit místní Agendy 21 a ve spolupráci s dalšími odbory městská část Praha 13 pravidelně realizuje mnoho aktivit na zvyšování povědomí o globálních souvislostech v návaznosti na udržitelný rozvoj.

MČ Praha 13 pravidelně spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, které  v rámci svých aktivit působí ekologicko výchovně, nabídka je relativně široká.

Neziskové organizace se (spolu)realizují jednak akce pořádané přímo municipalitou (Den země, Den stromů, představení eko divadélka Kapsa), a nebo městská část podporuje činnost organizací v jejich aktivitách na území městské části. Dobrými příklady jsou například spolupráce se spolkem Biodiverzita (naučné procházky v přírodě, projekt obnovy louky na Suchém vršku s využitím pastvy ovcí), dále spolupráce s nadací Partnerství nebo s Trash Heroes. Městská část se také pravidelně zapojuje do akce “Ukliďme Česko”.  Za ekologicko výchovně zaměřený počin lze svým způsobem považovat také “vajglovníky” - jeden z vítězných nápadů Ideathonu pořádaného městskou částí, které zábavnou formou motivují kuřáky k většímu pořádku, a je i ostatní zároveň informují o závažnosti problému nedopalků v přírodě.

 

Podpora environmentálního vzdělávání je zakotvena i v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání. Školy momentálně nedisponují dostatečným množstvím pomůcek, v rámci vzdělávacího procesu je potřeba vybudovat bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity a iniciativy dětí a žáků. Cílem vybudování venkovních odborných učeben a přírodovědných laboratoří v rámci environmentální výchovy je posunout teoretickou výuku do venkovního přirozeného prostoru, ve kterém se žáci budou vzdělávat prostřednictvím badatelských a praktických činností, zážitků a zkušeností, které získají experimentováním a pozorováním přírodních procesů v reálném prostředí.

 

V rámci samostatných aktivit místní Agendy 21 probíhá pravidelně každoročně školení pro zaměstnance úřadu a veřejnost na téma Udržitelný rozvoj. Například v roce 2018 byl veřejnosti nabídnut školící program s Ekologickou organizací SEVER na téma - Představení základních informací o klimatické změně, Cil programu: Žák pochopí souvislosti mezi dílčími tématy souvisejícími s klimatickou změnou.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V loňském roce se MČ P 13 - Odbor životního prostředí podílel na zpracování Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, který byl schválen 7. 9. 2020 na zasedání Rady hl. m. Prahy (Tisková zpráva). Níže jsou přiloženy odkazy. Letos OŽP P 13 bude do zásobníku projektů přidávat revitalizaci parčíku při ul. Tlumačovská x Ke Klubovně, kde je v rámci projektu pracováno s využitím dešťové vody. Přímý odkaz pro schválený Implementační plán 2020-2024 a aktuální zásobník projektů: http://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-2020-2024/ Novou podobu Adaptační strategie najdete na: http://adaptacepraha.cz/strategie-adaptace-rozklik/ Všechny informace jsou k dispozici na stránkách http://adaptacepraha.cz/ nebo také v interní sekci (heslo pro vstup: „mestskecasti“). Novinky je možné sledovat v sekci „novinky“: http://adaptacepraha.cz/novinky/


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opět se objevuje identický text dvarkát po sobě od "V loňské roce ... novinky/". v posledním odstavci se pak začátek téhož textu objevuje potřetí. Doporučuji nepracovat jen systémem "ctrl copy" a "ctrl vložit", ale vytvořit raději kratší, nicméně originální text. Doporučuji také zdůraznit, co konkrétně městská část Praha 13 ke zmírnění změn udělala na svém území, kromě toho, že se podílela za zpracování Strategie adaptace hl.m. Prahy.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 nemá aktuálně žádné partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

Aktuálně není realizována žádná aktivní systematická pomoc -  projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce.

MČ Praha 13 dlouhodobě spolupracuje s organizací  DIAKONIE,  která se mimo jiné zabývá humanitární a rozvojovou pomocí.

V rámci aktuálního strategického plánu na období 2018 – 2024 v oblasti Národního operačního programu zaměstnanosti je mezinárodní spolupráce zakotvena. viz. odkaz strategický plán.

 https://www.praha13.cz/app/search?f=strategick%c3%bd%20pl%c3%a1n

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci aktivit místní Agendy 21 a ve spolupráci s dalšími odbory městská část Praha 13 pravidelně realizuje mnoho aktivit na zvyšování povědomí o globálních souvislostech v návaznosti na udržitelný rozvoj.

MČ Praha 13 pravidelně spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi, které  v rámci svých aktivit působí ekologicko výchovně, nabídka je relativně široká.

Neziskové organizace se (spolu)realizují jednak akce pořádané přímo municipalitou (Den země, Den stromů, představení eko divadélka Kapsa), a nebo městská část podporuje činnost organizací v jejich aktivitách na území městské části. Dobrými příklady jsou například spolupráce se spolkem Biodiverzita (naučné procházky v přírodě, projekt obnovy louky na Suchém vršku s využitím pastvy ovcí), dále spolupráce s nadací Partnerství nebo s Trash Heroes. Městská část se také pravidelně zapojuje do akce “Ukliďme Česko”.  Za ekologicko výchovně zaměřený počin lze svým způsobem považovat také “vajglovníky” - jeden z vítězných nápadů Ideathonu pořádaného městskou částí, které zábavnou formou motivují kuřáky k většímu pořádku, a je i ostatní zároveň informují o závažnosti problému nedopalků v přírodě.

 

Podpora environmentálního vzdělávání je zakotvena i v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání. Školy momentálně nedisponují dostatečným množstvím pomůcek, v rámci vzdělávacího procesu je potřeba vybudovat bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity a iniciativy dětí a žáků. Cílem vybudování venkovních odborných učeben a přírodovědných laboratoří v rámci environmentální výchovy je posunout teoretickou výuku do venkovního přirozeného prostoru, ve kterém se žáci budou vzdělávat prostřednictvím badatelských a praktických činností, zážitků a zkušeností, které získají experimentováním a pozorováním přírodních procesů v reálném prostředí.

 

V rámci samostatných aktivit místní Agendy 21 probíhá pravidelně každoročně školení pro zaměstnance úřadu a veřejnost na téma Udržitelný rozvoj. Například v roce 2018 byl veřejnosti nabídnut školící program s Ekologickou organizací SEVER na téma - Představení základních informací o klimatické změně, Cil programu: Žák pochopí souvislosti mezi dílčími tématy souvisejícími s klimatickou změnou.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V loňském roce se MČ P 13 - Odbor životního prostředí podílel na zpracování Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, který byl schválen 7. 9. 2020 na zasedání Rady hl. m. Prahy (Tisková zpráva). Níže jsou přiloženy odkazy. Letos OŽP P 13 bude do zásobníku projektů přidávat revitalizaci parčíku při ul. Tlumačovská x Ke Klubovně, kde je v rámci projektu pracováno s využitím dešťové vody. Přímý odkaz pro schválený Implementační plán 2020-2024 a aktuální zásobník projektů: http://adaptacepraha.cz/implementacni-plan-2020-2024/ Novou podobu Adaptační strategie najdete na: http://adaptacepraha.cz/strategie-adaptace-rozklik/ Všechny informace jsou k dispozici na stránkách http://adaptacepraha.cz/ nebo také v interní sekci (heslo pro vstup: „mestskecasti“). Novinky je možné sledovat v sekci „novinky“: http://adaptacepraha.cz/novinky/


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Opět se objevuje identický text dvarkát po sobě od "V loňské roce ... novinky/". v posledním odstavci se pak začátek téhož textu objevuje potřetí. Doporučuji nepracovat jen systémem "ctrl copy" a "ctrl vložit", ale vytvořit raději kratší, nicméně originální text. Doporučuji také zdůraznit, co konkrétně městská část Praha 13 ke zmírnění změn udělala na svém území, kromě toho, že se podílela za zpracování Strategie adaptace hl.m. Prahy.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno