Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Böhmová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Sebehodnocení:

Městská část Praha 12 aktivně podporuje téma zdraví a zdravého životního stylu. Dbáme na to, aby pro naše občany byly zajištěny parky, které jsou přístupné jak pro sport (běh, cyklistika, jezdectví), tak i pro duševní zdraví (relaxace, meditace, harmonie mysli a těla). Snažíme se zajistit občanům více zeleně, dbáme na výsadbu stromů, revitalizace parků a aktivně komunikujeme s veřejnosti (nejen v této oblasti) prostřednictvím participativního rozpočtu, kde občané mohou podávat své podněty pro zlepšení úrovně života.

Praha 12 věnuje velkou pozornost spolupráci s organizacemi obzvláště v oblasti zdravotní, sportu, prevence a často financuje i osvětové programy. Jako příklad můžeme uvést spolek Občané proti hazardu, kde městská část podporuje osvětový program pro mládež a Antifetfest-  festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení. Do sportovních akci se snažíme zapojovat jak mládež, tak i seniory, aby téma zdraví bylo přístupné všem věkovým kategoriím.

 V době, kdy nebyl pandemický stav, byla pořádána veřejná setkání, na kterých jsme se společně s žáky základních škol snažili nastavit priority vedoucí ke zlepšování životních podmínek. Následně byla široká veřejnost seznámena s návrhy a probíhaly konzultace vedoucí k jasně stanoveným cílům. V době pandemii MČ Praha 12 podporovala občany zřízením linky, kde byly poskytnuté veškeré informace volajícím, byly zajištěné ochranné prostředky, roušky, dezinfekce. Prostřednictvím letáku veřejnost byla informována o tom, na koho se mají obrátit máji-li příznaky onemocnění, jak mají postupovat a informace o tom jak nemoci předejít. Zdravotníkům byly rozdané balíčky s obleky a ochrannými prostředky. Věříme, že i tím se aktivně podílíme, na tom, aby téma zdraví bylo dostupné všem občanům a v různých situacích. Naše městská část plánuje i nadále zlepšovat úroveň života pro své občany a podporovat téma zdraví. 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

audit v oblasti 5.1 a 5.2 je kvalitně zpracován.

Je jasně patrné, že MČ Phy 12 se oblasti podpory zdraví, kvality života, kvalitou poskytovaných zdravotních služeb, spoluprací s občany široce věnuje. problematika je řešena ve strategickém i komunitním plánování. Pro veřejnost je organizována opravdu široká škála akcí a aktivit. Spolupráce v oblasti zdraví  s vládními i nevládními organizace zřejmě dobře funguje. Stejně tak i komunikace a spolupráce s širokou veřejností.

Ke zpracování návodných otázek v  oblasti 5.1 a 5.2 nemám zásadní připomínky.

doporučuji  zamyslet se nad zněním indikátorů, které by měly sloužit ke změření, zda se v dané návodné otázce situace v čase zlepšuje/zhoršuje. např. uvést počet organizovaných akcí, počet hřišť, zda aktivita probíhá ANO/NE apod. Budete-li zpracovávat audit opět příště, indikátory vám pomohou ke zhodnocení trendu.

u jednotlivých návodných otázek prosím, tam kde ještě není, vložte odkazy na jednotlivé akce (vyberte některé příklady akcí, které konáte) případně na tiskové zprávy, kde jsou akce zhodnoceny, uvedeny počty účastníků, o jakou aktivitu, přednášku, byl největší zájem. Pokud popisujete například Komunitní plán, vložte odkaz. V otázce 5.1.4 prosím doplňte konkrétní částky, které v rámci dotací MČ rozděluje, buď v tabulce, případně vložte odkaz na web MČ.

Odkazy na konkrétní akce, či tiskové zprávy o nich poslouží k lepší představě o těchto situaci v MČ.

v oblasti 5.2 platí v podstatě totéž. Zkuste doplnit odkazy na akce/aktivity, které popisujete a nejsou uvedeny ještě v obl. 5.1 (například Veletrh sociálních služeb atd. Stejně tak připojte odkaz na Antifetfest.

v otázce týkající se nekouření, prosím zhodnoťte, jak funguje například spolupráce s městskou policií, zda se vyskytují přestupky porušování zákazu kouření na veřejných místech, zda a jak se potýkáte s problémem, že kuřáci kouří před restauracemi či kulturními zařízeními, když uvnitř platí zákaz kouření. apod.

5.2.8 opět by bylo vhodné vložit odkazy na výsledky veřejných fór, na dotazníková šetření atd.

není nutné takto rozpracovávat všechny akce a aktivity, ale u těch stěžejních odkazy a tiskové zprávy dokreslí situaci.

Oblast 5.3 bude hodnocena po vyplnění.5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Sebehodnocení:

MČ Praha 12 ve svých strategických dokumentech se oblastí zdraví věnuje, dlouhodobě plánuje sociální, zdravotní a návazné služby. V rámci pořádaných aktivit se snaží přizpůsobit téma zdraví různým věkovým skupinám. Spolupracujeme s různými organizacemi a spolky v této oblasti.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený