Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora veřejné dopravy a dalších druhů dopravy je v kompeteni MČ pouze omeze. I přesto se snaží MČ realizovat aktivity ačinnosti, tak aby přispěla k udržitelnému rozvoji MČ a minimalizovala dopady dopravy na ŽP.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Řízení poptávky po dopravě je primárně v kompetenci magisrátu hl. m. Praha. MČ k dané problematice přistupuje iniciativně a aktivity, které může ovlivnit se snaží řešit. Možná stojí za zvážení v budoucnu zpracovat vlastní Akční plán navazující na Plán udržitelné mobility, který systematiky rozpracuje vlastní aktivity MČ.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část týkající se nízkoemisních vozidel je poměrně nesystematická. Na jednu stranu MČ podporuje rozvoj infrastruktury pro alternativní pohony, ale v rámci vlastního vozového parku tuto problematiku příliš neřeší. K zamyšlení stojů úvaha o zakomponování požadavku environmentálně šetrných vozidel do výběrových řízení na dodavatele služeb pro MČ.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě sebehodnocení lze konstatovat, že MČ se problematice bezpečnosti silničního provozu věnuje dlouhodobě a systematicky. Velmi aktivní je v realizaci opatření na dopravní infrastruktuře. Zlepšit se dá situace v oblasti prevence a vzdělávání.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ přistupuje k řešení tohoto problému systematicky a dlouhodobě. Řeší řadu aktivit nad rámec běžných povinností. Do budoucna bych rád viděl popis konkrétních realizovaných aktivit a jejich hodnocení.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl zpracován na dobré úrovni a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován kompletně a dává odpověď na všechny otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využíván povinné indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora veřejné dopravy a dalších druhů dopravy je v kompeteni MČ pouze omeze. I přesto se snaží MČ realizovat aktivity ačinnosti, tak aby přispěla k udržitelnému rozvoji MČ a minimalizovala dopady dopravy na ŽP.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Řízení poptávky po dopravě je primárně v kompetenci magisrátu hl. m. Praha. MČ k dané problematice přistupuje iniciativně a aktivity, které může ovlivnit se snaží řešit. Možná stojí za zvážení v budoucnu zpracovat vlastní Akční plán navazující na Plán udržitelné mobility, který systematiky rozpracuje vlastní aktivity MČ.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část týkající se nízkoemisních vozidel je poměrně nesystematická. Na jednu stranu MČ podporuje rozvoj infrastruktury pro alternativní pohony, ale v rámci vlastního vozového parku tuto problematiku příliš neřeší. K zamyšlení stojů úvaha o zakomponování požadavku environmentálně šetrných vozidel do výběrových řízení na dodavatele služeb pro MČ.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě sebehodnocení lze konstatovat, že MČ se problematice bezpečnosti silničního provozu věnuje dlouhodobě a systematicky. Velmi aktivní je v realizaci opatření na dopravní infrastruktuře. Zlepšit se dá situace v oblasti prevence a vzdělávání.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ přistupuje k řešení tohoto problému systematicky a dlouhodobě. Řeší řadu aktivit nad rámec běžných povinností. Do budoucna bych rád viděl popis konkrétních realizovaných aktivit a jejich hodnocení.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

vlastní iniciativa MČ,

ochota aplikovat nové technologie

dlouhodobá činnost v řadě oblastí

politická podpora

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

v řadě dílčích oblastí prostor pro zlepšení stavu

moderní technologie

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

nekoncepční řešení dopravy v rámci Prahy

snížení finančních prostředků na realizaci opatření

změna politické podpory

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkově je téma dopravy v MČ řešeno na dobré úrovni. MČ řeší řadu aktivit nad rámec svých povinností. Určité rezervy vidím v částech alternativní paliva, vzdělávání a strategické dokumenty, podrobněji u jednotlivých oblastí. MČ patří v rámci Prahy k částem, které jsou aktivní a přistupují k dopravě odpovědně v souladu s udržitelným rozvojem a za využití moderních technologií.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek