Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 7 nemá dokument, který konkretizuje zásady udržitelného nakupování, odkazuje na zákon o zadávání veřejných zakázkách, ve kterém však zásady a kritéria nejsou příliš specifikovány.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona.

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Celý systém je však primárně určen HMP a MČ nemá přímý vliv na systém. Také projekt Kontejnery do domu je realizován ve spolupráci HMP. MČ také podporuje komunitního kompostování.

Možnosti dalšího rozvoje v této oblasti jsou: podpora re-use center, možnost využití věcí sebraných prostřednictvím sběrných dvorů, swap bazary,  apod.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ má energetickou politiku, zavedený systém energetického managementu a od r. 2020 vykonává funkci energetická manažerka. Je vytvořen dokonce projektový tým, který ve spolupráci s externí organizací vyhledává možnosti úspor. Je sledována spotřeba objektů a stanovené cíle se daří plnit. Velmi dobrá úroveň.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví dlouhodobě spíše stagnuje. V rámci energetického managementu jsou vyhledávány příležitosti k úsporám, zřejmě také při investiční výstavbě. Nejsou zvažovány další parametry, jako např. materiálová účinnost či adaptace na změnu klimatu (vazba na otázku 3.3.3). Smlouvy o finanční spoluúčasti investorů tuto oblast neřeší.

Daná oblast je pro města/MČ velmi těžko uchopitelná.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 7 nemá dokument, který konkretizuje zásady udržitelného nakupování, odkazuje na zákon o zadávání veřejných zakázkách, ve kterém však zásady a kritéria nejsou příliš specifikovány.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona.

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Celý systém je však primárně určen HMP a MČ nemá přímý vliv na systém. Také projekt Kontejnery do domu je realizován ve spolupráci HMP. MČ také podporuje komunitního kompostování.

Možnosti dalšího rozvoje v této oblasti jsou: podpora re-use center, možnost využití věcí sebraných prostřednictvím sběrných dvorů, swap bazary,  apod.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ má energetickou politiku, zavedený systém energetického managementu a od r. 2020 vykonává funkci energetická manažerka. Je vytvořen dokonce projektový tým, který ve spolupráci s externí organizací vyhledává možnosti úspor. Je sledována spotřeba objektů a stanovené cíle se daří plnit. Velmi dobrá úroveň.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví dlouhodobě spíše stagnuje. V rámci energetického managementu jsou vyhledávány příležitosti k úsporám, zřejmě také při investiční výstavbě. Nejsou zvažovány další parametry, jako např. materiálová účinnost či adaptace na změnu klimatu (vazba na otázku 3.3.3). Smlouvy o finanční spoluúčasti investorů tuto oblast neřeší.

Daná oblast je pro města/MČ velmi těžko uchopitelná.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno