Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba se snaží rozvíjet v rámci racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území, řídí se tak nejen platným Územním plánem Ostravy, ale také Strategickým plánem rozvoje města Ostravy 2017-2023 a Strategickým plánem rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030. MOb Poruba dále vytváří koncepční urbanistické studie pro všechny své stavební obvody (zatím existují dvě, a to pro I. stavební obvod a VIII. stavební obvod vč území tzv. Nového Pustkovce, která je momentálně dokončována). 

V roce 2020 začala městská příspěvková organizace MAPPA s vytvářením vize prostorového plánování, která mimo jiné sloužila jako podklad pro koncepční studii VIII. stavebního obvodu vč území tzv. Nového Pustkovce. Tato "vize" bude nadále MAPPOU rozvíjena za intenzivní participace městských obvodů. 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek, komentář dostatečný.    

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba v oblasti projektování a výstavby vychází nejen ze svých strategických a koncepčních dokumentů, ale aktivně spolupracuje s externími subjekty jako je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úzká spolupráce probíhá také s příspěvkovou organizací SMO - MAPPA, jejíž ředitel plní funkci městského architekta pro celou Ostravu. 

Městský obvod v roce 2020 vyhlásil svou první architektonickou soutěž na projekt Zámecký park a hodlá v tomto trendu pokračovat. 

Obvod také všechny své strategické projekty projednává s veřejností na základě Plánu komunikace a participace. 

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek, komentář dostatečný

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území městského obvodu Poruba se nenachází žádné plochy brownfields. Pro nevyužívané či nevhodně využívané objekty/plochy hledá obvod aktivně nová využití. 

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod systematicky regeneruje svůj bytový fond, stejně tak jako mobiliář, komunikace a sítě. 

Za poslední 4 roky bylo zrekonstruováno 13% bytového fondu. Nicméně naopak v současné době zbývá zrekonstruovat pouze 4%. Zbytek byl rekonstruován v dřívějších letech. Nyní uvádíme, že s výjimkou těch 4% máme kompletně zrevitalizovaný bytový fond.

MOb Poruba nemá zpracovaný manuál pro veřejná prostranství, jednotný typ veřejného osvětlení vychází z manuálu města, pro ostatní mobiliář tento manuál zatím obvod neplánuje zpracovat. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kolik procent staršího bytového fondu se podařilo zregenerovat za poslední 4 roky? Má MO zpracovaný manuál pro veřejná prostranství (jednotný typ mobiliáře, veřejné osvětlení, apod.)?

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod bere v potaz důsledky globální změny klimatu a snaží se na změnu klimatu adaptovat. A to nejen Protipovodňovým plánem či Adaptační strategií, ale konkrétními opatřeními, jež jsou popsány v oblasti 10 - globální odpovědnost. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba se snaží rozvíjet v rámci racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území, řídí se tak nejen platným Územním plánem Ostravy, ale také Strategickým plánem rozvoje města Ostravy 2017-2023 a Strategickým plánem rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030. MOb Poruba dále vytváří koncepční urbanistické studie pro všechny své stavební obvody (zatím existují dvě, a to pro I. stavební obvod a VIII. stavební obvod vč území tzv. Nového Pustkovce, která je momentálně dokončována). 

V roce 2020 začala městská příspěvková organizace MAPPA s vytvářením vize prostorového plánování, která mimo jiné sloužila jako podklad pro koncepční studii VIII. stavebního obvodu vč území tzv. Nového Pustkovce. Tato "vize" bude nadále MAPPOU rozvíjena za intenzivní participace městských obvodů. 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek, komentář dostatečný.    

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba v oblasti projektování a výstavby vychází nejen ze svých strategických a koncepčních dokumentů, ale aktivně spolupracuje s externími subjekty jako je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úzká spolupráce probíhá také s příspěvkovou organizací SMO - MAPPA, jejíž ředitel plní funkci městského architekta pro celou Ostravu. 

Městský obvod v roce 2020 vyhlásil svou první architektonickou soutěž na projekt Zámecký park a hodlá v tomto trendu pokračovat. 

Obvod také všechny své strategické projekty projednává s veřejností na základě Plánu komunikace a participace. 

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek, komentář dostatečný

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území městského obvodu Poruba se nenachází žádné plochy brownfields. Pro nevyužívané či nevhodně využívané objekty/plochy hledá obvod aktivně nová využití. 

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod systematicky regeneruje svůj bytový fond, stejně tak jako mobiliář, komunikace a sítě. 

Za poslední 4 roky bylo zrekonstruováno 13% bytového fondu. Nicméně naopak v současné době zbývá zrekonstruovat pouze 4%. Zbytek byl rekonstruován v dřívějších letech. Nyní uvádíme, že s výjimkou těch 4% máme kompletně zrevitalizovaný bytový fond.

MOb Poruba nemá zpracovaný manuál pro veřejná prostranství, jednotný typ veřejného osvětlení vychází z manuálu města, pro ostatní mobiliář tento manuál zatím obvod neplánuje zpracovat. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kolik procent staršího bytového fondu se podařilo zregenerovat za poslední 4 roky? Má MO zpracovaný manuál pro veřejná prostranství (jednotný typ mobiliáře, veřejné osvětlení, apod.)?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod bere v potaz důsledky globální změny klimatu a snaží se na změnu klimatu adaptovat. A to nejen Protipovodňovým plánem či Adaptační strategií, ale konkrétními opatřeními, jež jsou popsány v oblasti 10 - globální odpovědnost. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z předloženého auditu je zřejmé, že Městská část přistupuje k územnímu rozvoji v souladu s principy udržitelného rozvoje.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Z předloženého auditu ve sledovaných oblastech územního rozvoje nelze označit vyloženě slabé stránky.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dostatek témat a projektů veřejné infrastruktury v městské části, u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného rozvoje. Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelené infrastruktury. Využití technologií a aplikací v rámci přístupu smart city. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna přístupu vedení města, orientace na jiné, než udržitelné aspekty rozvoje. Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v důsledku řešení naléhavějších problémů. Nedotažení existujících projektů. Náhlé klimatické změny, přírodní katastrofy. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nevhodně urbanisticky řešené rozvojové lokality.    

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Městské části k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje. Pro menší projekty městské části lze také využít uzavřené vyzvané soutěže o návrh pro architekty (do IN 30mil.Kč, s plněním hodnoty projekčních prací do výše 2mil.Kč). Tímto lze mimo jiné zaručit odbornou způsobilost zpracovatelů následných stupňů projektové dokumentace a autorských dozorů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Městské části k udržitelnému rozvoji. Je vhodné opatřit si podklady pro všechny indikátory a sledovat jejich trend.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek