Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Šárka Řechková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast mezinárodní spolupráce je pro městský obvod Poruba velmi těžko hodnotitelná. Městský obvod nemá ve většině oblastech, které popisují návodné otázky vlastní pravomoc, případně nemá kapacitu na monitorování (např. fairtrade na území obvodu). 

V rámci statutárního města Ostrava je však mezinárodní spolupráce velmi aktivní a MOb Poruba se v rámci svých možností a kapacit podílí na realizaci projektů a dalších iniciativ. 

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

S ohledem na omezené pravomoci MO Poruba v oblasti mezinárodní spolupráce měst a obcí lze souhlasit s navrženým sebehodnocením. Do budoucna doporučuji soustředit se především na zlepšení plnění hlavních indikátorů (podrobně viz jednotlivé podoblasti).

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod se aktivně snaží zvyšovat povědomí o globálních souvislostech. Činí tak jak ze své vlastní iniciativy, tak ve spolupráci s místními spolky a univerzitami. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tuto oblast hodnotím jako dobrou, neboť MO Poruba se aktivně (spolu)podílí na pořádání osvětových aktivit v oblasti změny klimatu a environmentální výchovy. Problematika globální odpovědnosti je mírně upozaděna, a proto do budoucna doporučuji soustředit pozornost i na tato témata v rámci osvětových akcí MO.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato oblast je pro MOb Poruba opět těžko hodnotitelná. Energetická a enviromentální politika je zejména v gesci statutárního města Ostrava a městský obvod Poruba se v těchto oblastech angažuje v omezené míře, ačkoli Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 klade důraz na udržitelný rozvoj ve všech oblastech života a také zdůrazňuje aktivní přístup obvodu k řešení situace klimatických změn.

Obvod tak zavádí naprosto konkrétní opatření ve všech svých připravovaných a realizovaných projektech. Zavádí moderní adaptační opatření, snaží se být lídrem v rámci příkladů dobré praxe pro další municipality. Příkladem můžou být zelené střechy, které bude mít obvod v roce 2021 již dvě na svých nových/zrekonstruovaných budovách. Aktivně se také snaží podpořit své projekty dotacemi z Operačního programu životní prostředí. 


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přístup MO Poruba ke zmírnění klimatických změn a jejich vyhodnocování pomocí řady indikátorů je dáno strategií statutárního města Ostrava, což je s ohledem na sledované indikátory v této oblasti limitující. Kladně hodnotím realizaci řady projektů (dobré praxe), které přispívají k adaptaci MO na změnu klimatu. Pro další postup v rámci kategorií MA21 doporučuji začít sledovat celkovou ekologickou stopu.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast mezinárodní spolupráce je pro městský obvod Poruba velmi těžko hodnotitelná. Městský obvod nemá ve většině oblastech, které popisují návodné otázky vlastní pravomoc, případně nemá kapacitu na monitorování (např. fairtrade na území obvodu). 

V rámci statutárního města Ostrava je však mezinárodní spolupráce velmi aktivní a MOb Poruba se v rámci svých možností a kapacit podílí na realizaci projektů a dalších iniciativ. 

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

S ohledem na omezené pravomoci MO Poruba v oblasti mezinárodní spolupráce měst a obcí lze souhlasit s navrženým sebehodnocením. Do budoucna doporučuji soustředit se především na zlepšení plnění hlavních indikátorů (podrobně viz jednotlivé podoblasti).

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod se aktivně snaží zvyšovat povědomí o globálních souvislostech. Činí tak jak ze své vlastní iniciativy, tak ve spolupráci s místními spolky a univerzitami. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tuto oblast hodnotím jako dobrou, neboť MO Poruba se aktivně (spolu)podílí na pořádání osvětových aktivit v oblasti změny klimatu a environmentální výchovy. Problematika globální odpovědnosti je mírně upozaděna, a proto do budoucna doporučuji soustředit pozornost i na tato témata v rámci osvětových akcí MO.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato oblast je pro MOb Poruba opět těžko hodnotitelná. Energetická a enviromentální politika je zejména v gesci statutárního města Ostrava a městský obvod Poruba se v těchto oblastech angažuje v omezené míře, ačkoli Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 klade důraz na udržitelný rozvoj ve všech oblastech života a také zdůrazňuje aktivní přístup obvodu k řešení situace klimatických změn.

Obvod tak zavádí naprosto konkrétní opatření ve všech svých připravovaných a realizovaných projektech. Zavádí moderní adaptační opatření, snaží se být lídrem v rámci příkladů dobré praxe pro další municipality. Příkladem můžou být zelené střechy, které bude mít obvod v roce 2021 již dvě na svých nových/zrekonstruovaných budovách. Aktivně se také snaží podpořit své projekty dotacemi z Operačního programu životní prostředí. 


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přístup MO Poruba ke zmírnění klimatických změn a jejich vyhodnocování pomocí řady indikátorů je dáno strategií statutárního města Ostrava, což je s ohledem na sledované indikátory v této oblasti limitující. Kladně hodnotím realizaci řady projektů (dobré praxe), které přispívají k adaptaci MO na změnu klimatu. Pro další postup v rámci kategorií MA21 doporučuji začít sledovat celkovou ekologickou stopu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno