Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Roman Haken
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba má spolu se statutárním městem Ostrava dobře nastavené mechanismy prevence a zmírňování chudoby. MOb Poruba aktivně spolupracuje se SMO na různých projektech, například na projektu sociálního bydlení či projektu Socio point, který tvoří manuál pro práci se zadluženými obyvateli. 

Hlavní roli v prevenci a zmírňování chudoby má Úřad práce ČR, který má přehled o vyplácených dávkách, počtech žadatelů o dávky, vytváří preventivní programy, rekvalifikační kurzy dle požädavků trhu. Má přehled o rušených místech, zaměstnavatelích, uchazečích a zájemcích o práci. V rámci prevence s úřadem práce spolupracejeme, nabízíme klientům pomoc, ale hlavní roli v tomto má úřad práce.
Městský obvod Poruba zřizuje ve spolupráci s úřadem práce pracovní místa pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, ale toto má v kompetenci odbor technický.
Odbor sociální spolupracuje také s potravinovou bankou Ostrava, ale jsme pouze dílčí partner, hlavním partnerem pro distribuci potravinové pomoci jsou nestátní neziskové organizace. Nicméně evidujeme mírně zvýšený zájem o potravinovou pomoc ze strany našich klientů. Toto je pouze doplňková pomoc.
Na zmírňování chudoby se velkou měrou podílejí poradny při finanční tísni, které provázejí klienty procesem žádostí o oddlužení a radí při hospodaření s finančními prostředky.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dobry den, jak sledujete trend zmirnovani chudovy, jak mate nastavene indikatory chudoby ? Proste, abyste vedely, zda je situace lepsi ci horsi...a z nejakeho realneho podkladu, ne z pocitu.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba v sociální oblasti, a to jak v oblasti přístupu k veřejným službám, tak v oblasti snižování nerovnosti aktivně spolupracuje s Centrem sociálních služeb Poruba, se statutárním městem Ostrava a s neziskovými organizacemi. tato spolupráce vychází z agendy, kterou městský obvod má či nemá v gesci a tím pádem je má či nemá možnost ovlivnit.

Městský obvod podporuje neziskové organizace a organizace pracující s cílovými skupinami, podporuje komunitní život prostřednictvím svých center volného času a komunitního centra Všichni spolu, městský obvod dále aktivně podporuje skupiny obyvatel se speciálními potřebami, a tato podpora se v průběhu roku 2020 několikanásobně zvýšila v důsledku probíhající koronavirové krize. 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod má aktivní politiku sociální soudržnosti, která vychází ze Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030, a to zejména z priority Aktivní život, Prostor pro lidi a také Efektivní řízení. 

Obvod realizuje konkrétní projekty pro zapojení všech komunit v obvodu, ať už se jedná o projekty investiční (Komunitní centrum Všichni spolu) či neinvestiční aktivity (projekt "Společná CZ-PL", Zažít Porubu jinak, participativní rozpočet Zelená Porubě), snaží se aktivně investovat do oblasti Dělnická-Skautská, která je evidována jako vyloučená lokalita. Obvod se v rámci dobrovolnických aktivit a veřejné sbírky Srdce pro Porubu snaží přiblížit všem svým občanů. Občané se aktivně zapojují do dění v obvodu prostřednictvím všech možných platforem. 

Stížnosti na sociálně-patologické jevy meziročně klesly, nicméně rok 2020 není zcela vypovídající vzhledem k přetrvávajícímu stavu pandemie. 

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený