Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Simona Škarabelová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba dlouhodobě aktivně vytváří kulturní a další akce, tak aby pokryl poptávku svých obyvatel. Veškeré aktivity dlouhodobě vyvíjí a inovuje, v roce 2021 má obvod mimo jiné v plánu vypracovat Místní akční plán pro kulturu, sport a volný čas. Podpora kultury je také pevně ukotvena ve Strategickém plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 a dílčí aktivity jsou součástí každoročního Akčního plánu. 

https://fajnovaporuba.cz/strategicke-dokumenty

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obsah bez připomínek. Volila bych hodnocení 1.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba má kladný vztah k historickému a kulturnímu dědictví v obvodu a snaží se jej aktivně podporovat ať vlastní iniciativou, či spoluprací se SMO. 

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba je v oblasti kulturních a uměleckých aktivit velmi aktivní, zabývá se potřebami všech cílových skupin, které pokrývá, aktivně podporuje místní organizace a propaguje všechny aktivity na území obvodu. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba je v oblasti atraktivity a vzhledu města velice aktivní, vytváří vlastní strategické dokumenty a urbanistické studie, spolupracuje se SMO a využívá celoměstské dokumenty v těchto oblastech, aktivně umožňuje participaci občanů v různorodých projektech a plánuje další zatraktivnění veřejných prostranství. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba dlouhodobě aktivně vytváří kulturní a další akce, tak aby pokryl poptávku svých obyvatel. Veškeré aktivity dlouhodobě vyvíjí a inovuje, v roce 2021 má obvod mimo jiné v plánu vypracovat Místní akční plán pro kulturu, sport a volný čas. Podpora kultury je také pevně ukotvena ve Strategickém plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 a dílčí aktivity jsou součástí každoročního Akčního plánu. 

https://fajnovaporuba.cz/strategicke-dokumenty

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obsah bez připomínek. Volila bych hodnocení 1.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba má kladný vztah k historickému a kulturnímu dědictví v obvodu a snaží se jej aktivně podporovat ať vlastní iniciativou, či spoluprací se SMO. 

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba je v oblasti kulturních a uměleckých aktivit velmi aktivní, zabývá se potřebami všech cílových skupin, které pokrývá, aktivně podporuje místní organizace a propaguje všechny aktivity na území obvodu. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba je v oblasti atraktivity a vzhledu města velice aktivní, vytváří vlastní strategické dokumenty a urbanistické studie, spolupracuje se SMO a využívá celoměstské dokumenty v těchto oblastech, aktivně umožňuje participaci občanů v různorodých projektech a plánuje další zatraktivnění veřejných prostranství. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno