Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tomáš Komrzý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba nevyvíjí vlastní iniciativu pro podporu vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve svých školách a školských zařízeních, tuto iniciativu nevyvíjí ani statutární město Ostrava. Školy a školská zařízení však spolupracují s městskými společnostmi jako je ZOO Ostrava (Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.) nebo OZO Ostrava s.r.o.

V oblasti energeticky úsporného provozu však městský obvod podporuje své školy a školská zařízení velmi aktivně, budovy všech zařízení jsou dle jejich možnosti energeticky optimalizovány, do budoucna se počítá také s dalším rozvojem energetické politiky ve vztahu k trvale udržitelným zdrojům energie (např. solární panely na střeše jedné ZŠ). 


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba, vzhledem ke své velikosti, nemonitoruje všechny organizace a spolky zabývající se neformálním vzděláváním v oblasti udržitelného rozvoje, nicméně tyto spolky na území obvodu existují a jejich podpora je zajištěna zejména prostřednictvím systému poskytování účelových dotací v několika oblastech. 

Na úrovni statutárního města Ostrava také není konkrétní monitoring či iniciativa networkingu těchto organizací, nicméně tato problematika je řešena Místním akčním plánem v oblasti vzdělávání právě na úrovni SMO. 

Jak MOb Poruba tak SMO však aktivně spolupracují s organizacemi zabývající se udržitelným rozvojem a v jejich spolupráci organizují a spoluorganizují osvětové aktivity. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod nemá konkrétní program či strategický plán v oblasti vzdělávání v udržitelném rozvoji, nicméně tato problematika je pevně ukotvena ve Strategickém plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 a je také součástí každoročního Akčního plánu. V rámci místní Agendy 21 obvod pořádá několik osvětových akcí za rok, realizuje je nejen ve vlastní iniciaci, ale také ve spolupráci s místními organizacemi. Obvod svými aktivitami pokrývá všechny cílové skupiny na svém území. 

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba zřizuje dvě Centra volného času a jedno Komunitní centrum, kde aktivně vytváří program volnočasových aktivit. Komunitní centrum Všichni spolu je navíc jedním z příkladů dobré praxe v oblasti adaptace na změnu klimatu, v roce 2019 vyhrálo v soutěži Adapterra Awards první místo v kategorii Zastavěná území (viz návodná otázka 10.3.2). Obvod dále zřizuje veřejnosti přístupná hřiště a sportoviště, čímž podporuje zdravý životní styl obyvatel v obvodu. Také realizuje sportovní a volnočasové aktivity pro všechny cílové skupiny bez rozdílu. 


Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba nevyvíjí vlastní iniciativu pro podporu vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve svých školách a školských zařízeních, tuto iniciativu nevyvíjí ani statutární město Ostrava. Školy a školská zařízení však spolupracují s městskými společnostmi jako je ZOO Ostrava (Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o.) nebo OZO Ostrava s.r.o.

V oblasti energeticky úsporného provozu však městský obvod podporuje své školy a školská zařízení velmi aktivně, budovy všech zařízení jsou dle jejich možnosti energeticky optimalizovány, do budoucna se počítá také s dalším rozvojem energetické politiky ve vztahu k trvale udržitelným zdrojům energie (např. solární panely na střeše jedné ZŠ). 


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba, vzhledem ke své velikosti, nemonitoruje všechny organizace a spolky zabývající se neformálním vzděláváním v oblasti udržitelného rozvoje, nicméně tyto spolky na území obvodu existují a jejich podpora je zajištěna zejména prostřednictvím systému poskytování účelových dotací v několika oblastech. 

Na úrovni statutárního města Ostrava také není konkrétní monitoring či iniciativa networkingu těchto organizací, nicméně tato problematika je řešena Místním akčním plánem v oblasti vzdělávání právě na úrovni SMO. 

Jak MOb Poruba tak SMO však aktivně spolupracují s organizacemi zabývající se udržitelným rozvojem a v jejich spolupráci organizují a spoluorganizují osvětové aktivity. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod nemá konkrétní program či strategický plán v oblasti vzdělávání v udržitelném rozvoji, nicméně tato problematika je pevně ukotvena ve Strategickém plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 a je také součástí každoročního Akčního plánu. V rámci místní Agendy 21 obvod pořádá několik osvětových akcí za rok, realizuje je nejen ve vlastní iniciaci, ale také ve spolupráci s místními organizacemi. Obvod svými aktivitami pokrývá všechny cílové skupiny na svém území. 

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba zřizuje dvě Centra volného času a jedno Komunitní centrum, kde aktivně vytváří program volnočasových aktivit. Komunitní centrum Všichni spolu je navíc jedním z příkladů dobré praxe v oblasti adaptace na změnu klimatu, v roce 2019 vyhrálo v soutěži Adapterra Awards první místo v kategorii Zastavěná území (viz návodná otázka 10.3.2). Obvod dále zřizuje veřejnosti přístupná hřiště a sportoviště, čímž podporuje zdravý životní styl obyvatel v obvodu. Také realizuje sportovní a volnočasové aktivity pro všechny cílové skupiny bez rozdílu. 


Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno