Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Kouřilová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba podporuje zaměstnanost, vznik podniků a firem zejména nepřímými nástroji (popsány v návodné otázce 6.1.1). Nicméně v oblasti podpory podnikání a inovací spolupracuje se subjekty jako je MSIC a VŠB-TU. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MOb dle svých možností komunikuje s místními podnikateli a firmami, zejména prostřednictvím platformy Sdílko a v rámci Komise pro architektonický a urbanistický rozvoj městského obvodu Poruba, která je poradním orgánem Rady městského obvodu Poruba. 

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba podporuje turistický ruch zejména pořádáním tradičních aktivit, ať už se jedná o sportovní, kulturní, společenské či volnočasové akce. Klasický turistický ruch není v obvodu příliš hojný, což ukazuje také indikátor cestovního ruchu, podle nějž v roce 2018 navštívilo obvod pouze 0,18 turistů na jednoho obyvatele. Městský obvod Poruba se nachází ve značné vzdálenosti od centra Ostravy a dalších turistických míst (Dolní oblast Vítkovice apod.) a není tedy primárně turistickou destinací. I přesto by městský obvod rád navýšil ubytovací kapacity, které jsou vzhledem k velikosti obvodu naprosto minimální. Nabízí proto k prodeji pozemek, a to konkrétně k výstavbě ubytovacího zařízení. 

Vzhledem k charakteru cestovního ruchu v obvodu jej lze pokládat za udržitelný. 

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba podporuje zaměstnanost, vznik podniků a firem zejména nepřímými nástroji (popsány v návodné otázce 6.1.1). Nicméně v oblasti podpory podnikání a inovací spolupracuje se subjekty jako je MSIC a VŠB-TU. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MOb dle svých možností komunikuje s místními podnikateli a firmami, zejména prostřednictvím platformy Sdílko a v rámci Komise pro architektonický a urbanistický rozvoj městského obvodu Poruba, která je poradním orgánem Rady městského obvodu Poruba. 

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba podporuje turistický ruch zejména pořádáním tradičních aktivit, ať už se jedná o sportovní, kulturní, společenské či volnočasové akce. Klasický turistický ruch není v obvodu příliš hojný, což ukazuje také indikátor cestovního ruchu, podle nějž v roce 2018 navštívilo obvod pouze 0,18 turistů na jednoho obyvatele. Městský obvod Poruba se nachází ve značné vzdálenosti od centra Ostravy a dalších turistických míst (Dolní oblast Vítkovice apod.) a není tedy primárně turistickou destinací. I přesto by městský obvod rád navýšil ubytovací kapacity, které jsou vzhledem k velikosti obvodu naprosto minimální. Nabízí proto k prodeji pozemek, a to konkrétně k výstavbě ubytovacího zařízení. 

Vzhledem k charakteru cestovního ruchu v obvodu jej lze pokládat za udržitelný. 

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno