Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Hana Brůhová-Foltýnová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba aktivně spolupracuje se Statutárním městem Ostrava na podpoře veřejné dopravy, alternativní dopravy, podpoře infrastruktury. Městský obvod Poruba zároveň aktivně řeší statickou dopravu v obvodu. 

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

MOb Poruba aktivně podporuje veřejnou dopravu, cyklistickou a pěší dopravu a spolupracuje v této oblasti se Statutárním městem Ostrava. Tam, kde je to v její kompetenci, zpracovává vlastní koncepce (např. koncepce statické dopravy) a realizuje řešení na podporu alternativní dopravy k IAD. Příkladem jsou rozvoj bikesharingu, budování cyklistické infrastruktury nebo projekt na rozšiřování infrastruktury pro MHD (nová tramvajová trať). 

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba se ve spolupráci se statutárním městem Ostrava snaží aktivně podporovat alternativní druhy dopravy. 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

U řízení poptávky po dopravě se Poruba ve spolupráci se SMO zaměřuje především na podporu alternativ k IAD. Méně jsou již využívány regulační opatření, jako je parkování nebo zřízení nízkoemisní zóny. 

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba ve spolupráci se statutárním městem Ostrava podporuje nákup nízkoemisních vozů a dobíjecích elektrostanic. 

SMO ve spolupráci DPO a.s. zároveň dbá na obnovu vozového parku MHD s ohledem na nízkoemisní vozy. 

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nákup vozidel pro MHD je v gesci Dopravního podniku Ostrava. DPO však využívá z většiny bezemisní nebo nízkoemisní vozidla. Nízkoemisní vozidla v majetku MOb nejsou. Infrastruktura pro alternativní pohony se postupně rozšiřuje. Zohlednění dodavatelů využívajících ekologicky šetrných vozidel při realizaci zakázek pro MOb není uplatňováno.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Městský obvod Poruba se aktivně zaobírá bezpečností silničního provozu a realizuje konkrétní opatření ve vytipovaných lokalitáchz. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Stav lze hodnotit jako uspokojivý, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak jsou odstraňována krizová nehodová místa ve spolupráci s PČR a MMO. Je zde však velký prostor pro aktivnější zapojení MOb v této oblasti, ať již vytvořením generelu problémových míst nebo větším zapojením do kampaní a osvětových akcí typu Evropský týden mobility, příp. podporou projektů pro školy, jako jsou Bezpečné cesty do školy.