Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Eliška Zímová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má zájem o kvalitní rozvoj svého území ve vztahu k občanům Prahy 10 a návštěvníkům. Z tohoto důvodu se intenzivně zapojuje do tvorby Metropolitního plánu se zapojením veřejnosti, ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" stanovuje vizi, strategické cíle a opatření, které budou od roku 2021 realizovány pomocí ročních Akčních plánů.

Pro informace o veřejném prostoru MČ Praha 10 je zřízena webová stránka.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10, ve kterém jsou zaměstnáni architekti, kteří se podílejí na udržitelném projektování a výstavbě, oddělení strategického rozvoje a participace zajišťuje participaci s občany. Občané mají možnost zapojit se do participativního rozpočtu.Oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 spolupracuje s ČVUT, externími architekty. V březnu 2019 ZMČ Praha 10 schválilo Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích pro udržitelný rozvoje výstavby Prahy 10. "Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" přispívá k udržitelnému rozvoji.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 vede přehled nevyužívaných pozemků a staveb a jako naplňování "Strategického plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" je udržitelný rozvoj území Prahy 10. Statistické údaje ale nejsou k dispozici.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Existuje statistika ohledně počtu evidovaných staveb a pozemků, které byly regenerovány nebo nově využity?

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 tuto problematiku řeší ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má schválený "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", ve kterém se oblasti 2 Životní prostředí a 10 Globální odpovědnost, věnujeme změně klimatu: cíl 2.1.3 Šetrné nakládání s přírodními zdroji, cíl 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu. Magistrát hl. m. Prahy žádáme o finanční prostředky na některá opatření ke zmírnění klimatických změn v návaznosti na "Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu".

Oblast 1.9
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není uvedena informace.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ne
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má zájem o kvalitní rozvoj svého území ve vztahu k občanům Prahy 10 a návštěvníkům. Z tohoto důvodu se intenzivně zapojuje do tvorby Metropolitního plánu se zapojením veřejnosti, ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" stanovuje vizi, strategické cíle a opatření, které budou od roku 2021 realizovány pomocí ročních Akčních plánů.

Pro informace o veřejném prostoru MČ Praha 10 je zřízena webová stránka.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10, ve kterém jsou zaměstnáni architekti, kteří se podílejí na udržitelném projektování a výstavbě, oddělení strategického rozvoje a participace zajišťuje participaci s občany. Občané mají možnost zapojit se do participativního rozpočtu.Oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 spolupracuje s ČVUT, externími architekty. V březnu 2019 ZMČ Praha 10 schválilo Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích pro udržitelný rozvoje výstavby Prahy 10. "Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" přispívá k udržitelnému rozvoji.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 vede přehled nevyužívaných pozemků a staveb a jako naplňování "Strategického plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" je udržitelný rozvoj území Prahy 10. Statistické údaje ale nejsou k dispozici.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Existuje statistika ohledně počtu evidovaných staveb a pozemků, které byly regenerovány nebo nově využity?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 tuto problematiku řeší ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má schválený "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", ve kterém se oblasti 2 Životní prostředí a 10 Globální odpovědnost, věnujeme změně klimatu: cíl 2.1.3 Šetrné nakládání s přírodními zdroji, cíl 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu. Magistrát hl. m. Prahy žádáme o finanční prostředky na některá opatření ke zmírnění klimatických změn v návaznosti na "Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu".

Oblast 1.9
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není uvedena informace.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno