Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Hana Geissler
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 disponujeme Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 (2019), dle nichž přiděluje MČ byty na základě potřeb žadatelů. Disponuje i dvěma krizovými byty. Zároveň nabízí široké množství programů a podporuje svoji dotační politikou místní spolky a služby věnující se prevenci a terénním službám. V roce 2019 zřídila Kontaktní centrum pro bydlení, kde se mohou občané dozvědět informace z této oblasti.

MČ Praha 10 podepsala v roce 2019 "Memorandum o spolupráci v rámci Sítě Partnerství". Ta spojuje obce a neziskové organizace, které usilují o efektivní řešení bytové nouze a bezdomovectví.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se intenzivně věnuje potírání nerovností, a to na základě Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020. Podporuje místní spolky a sociální služby pomocí dotační politiky. Provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Věnuje se i bezbariérovému přístupu do veřejných institucí a snižování nerovnostem ve školách. 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený