Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Simona Škarabelová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 přistupuje ke kultuře jako k významné oblasti života na Desítce. Je to nezastupitelná propojka k místním obyvatelům, spolkům a organizacím. Záměrem je vytvořit pevné vazby, vzájemnou důvěru a partnerství při organizaci akcí. Kultura je pevně zakotvena ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2020-2030, stejně tak dotační granty na podporu nejen kulturním organizací. MČ Praha 10 zároveň naplňuje Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.    

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zvážila bych i do této části už zmínku o strategii a existenci grantů.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 poskytuje podporu organizacím na nehmotné kulturní dědictví (grantový systém). Další granty ale prozatím nevyužívá ani o nich neinformuje. Provozuje virtuální prohlídky, např. Čapkova vila a podporuje propagaci kulturních objektů. 

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 aktivně zapojuje občany do dění ve městě. Vypisuje granty, má k dispozici zásobník projektů nebo participativní rozpočet. Kulturní akce místních aktérů jsou prezentovány na webu MČ Praha 10 a v tištěném měsíčníku Praha 10. S kulturními spolky se aktivně komunikuje. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přítomnost participativního rozpočtu je velmi pozitivní.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 10 se aktivně stará o veřejný prostor, který považuje za nedílnou součást kulturního prostředí. Důležitým aspektem jsou místní spolky, které vytváří program jednotlivých lokalit. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 přistupuje ke kultuře jako k významné oblasti života na Desítce. Je to nezastupitelná propojka k místním obyvatelům, spolkům a organizacím. Záměrem je vytvořit pevné vazby, vzájemnou důvěru a partnerství při organizaci akcí. Kultura je pevně zakotvena ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2020-2030, stejně tak dotační granty na podporu nejen kulturním organizací. MČ Praha 10 zároveň naplňuje Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.    

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zvážila bych i do této části už zmínku o strategii a existenci grantů.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 poskytuje podporu organizacím na nehmotné kulturní dědictví (grantový systém). Další granty ale prozatím nevyužívá ani o nich neinformuje. Provozuje virtuální prohlídky, např. Čapkova vila a podporuje propagaci kulturních objektů. 

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 aktivně zapojuje občany do dění ve městě. Vypisuje granty, má k dispozici zásobník projektů nebo participativní rozpočet. Kulturní akce místních aktérů jsou prezentovány na webu MČ Praha 10 a v tištěném měsíčníku Praha 10. S kulturními spolky se aktivně komunikuje. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přítomnost participativního rozpočtu je velmi pozitivní.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 10 se aktivně stará o veřejný prostor, který považuje za nedílnou součást kulturního prostředí. Důležitým aspektem jsou místní spolky, které vytváří program jednotlivých lokalit. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno