Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tomáš Komrzý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj je uskutečňována jak ze strany MČ Praha 10, tak ze strany Magistrátu hl. m. Praha a zřizovateli dalších škol. Školy jsou podporovány v rámci řešení energetických úspor, v oblasti odpadového hospodářství a zapojení do různých projektů na podporu UR. Dochází k síťování škol v rámci MAP, ale i dalších aktivit, např. školení, seminářů, konferencí, společných porad a výjezdních zasedání. Na školách pracují koordinátoři EVVO, se kterými spolupracuje vedoucí Výboru pro životní prostředí.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 podporuje NNO a další organizace zajišťující neformální VUR formou dotačního řízení, přímou podporou z rozpočtu MČ Praha 10, ale i záštitou některých jejich akcí. UR deklaruje MČ ve svém Strategickém plánu i Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

"Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" stanovuje strategické cíle v 11 oblastech udržitelného rozvoje (zpracováno dle Metodiky pro hodnocení udržitelných měst/městských částí). Naplňování cílů, opatření a jednotlivých projektů tak bude koncepční a tudíž program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel k problematice udržitelného rozvoje bude systematický. V současné době nedochází k vyhodnocování dopadů akcí na udržitelný rozvoj Desítky.

  

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 realizuje a podporuje volnočasové aktivity pro různé věkové skupiny naplňující zdravý životní styl a to finančně tak i propagací. Dbá na nepoškozování životního prostředí tím, že na požádání dodává organizátorům pytle na odpadky a zajišťuje jejich odvoz. V areálech, které spravuje MČ Praha 10 dbá na pořádek a čistotu.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj je uskutečňována jak ze strany MČ Praha 10, tak ze strany Magistrátu hl. m. Praha a zřizovateli dalších škol. Školy jsou podporovány v rámci řešení energetických úspor, v oblasti odpadového hospodářství a zapojení do různých projektů na podporu UR. Dochází k síťování škol v rámci MAP, ale i dalších aktivit, např. školení, seminářů, konferencí, společných porad a výjezdních zasedání. Na školách pracují koordinátoři EVVO, se kterými spolupracuje vedoucí Výboru pro životní prostředí.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 podporuje NNO a další organizace zajišťující neformální VUR formou dotačního řízení, přímou podporou z rozpočtu MČ Praha 10, ale i záštitou některých jejich akcí. UR deklaruje MČ ve svém Strategickém plánu i Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

"Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" stanovuje strategické cíle v 11 oblastech udržitelného rozvoje (zpracováno dle Metodiky pro hodnocení udržitelných měst/městských částí). Naplňování cílů, opatření a jednotlivých projektů tak bude koncepční a tudíž program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel k problematice udržitelného rozvoje bude systematický. V současné době nedochází k vyhodnocování dopadů akcí na udržitelný rozvoj Desítky.

  

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 realizuje a podporuje volnočasové aktivity pro různé věkové skupiny naplňující zdravý životní styl a to finančně tak i propagací. Dbá na nepoškozování životního prostředí tím, že na požádání dodává organizátorům pytle na odpadky a zajišťuje jejich odvoz. V areálech, které spravuje MČ Praha 10 dbá na pořádek a čistotu.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno