Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Kouřilová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030" systémově věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v budoucnu vytvoření Koncepce pro rozvoj podnikání, tak spolupráce s podnikateli na akcích MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování jejich potřeb a předávání informací.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných setkání, jejich zapojení do tvorby "Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", společné diskuzi u kulatých stolů tematicky zaměřených a spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných akcí společenských, kulturních nebo sportovních.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které jsou hojně navštěvovány. MČ Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá zajímavá místa po celé Praze 10. Návštěvník Prahy 10 má možnosti v této městské části se ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé nemovité památky nebo vily se svojí historií, např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou - autobusy, tramvaje, linka A metra, která je napojena na střed Prahy.
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030" systémově věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v budoucnu vytvoření Koncepce pro rozvoj podnikání, tak spolupráce s podnikateli na akcích MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování jejich potřeb a předávání informací.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných setkání, jejich zapojení do tvorby "Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", společné diskuzi u kulatých stolů tematicky zaměřených a spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných akcí společenských, kulturních nebo sportovních.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které jsou hojně navštěvovány. MČ Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá zajímavá místa po celé Praze 10. Návštěvník Prahy 10 má možnosti v této městské části se ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé nemovité památky nebo vily se svojí historií, např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou - autobusy, tramvaje, linka A metra, která je napojena na střed Prahy.
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno