Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 intenzivně jedná s hl. m. Praha, Dopravním podnikem Praha, ROPID, TSK Praha a dalšími o stálém zvyšování komfortu veřejné dopravy. Věnuje se rozvíjení alternativního druhu dopravy. tyto oblasti jsou řešeny i v nově zpracovaném "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030"

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení uspokojivá vychází z toho, že v MČ je zjevná podpora MHD (i když to je hlavně v gesci hl.m. Prahy), nicméně podpora dalších alternativních druhů dopravy byla v hodnoceném období spíše slabší - délka oddělených cyklostezek je malá, obousměrky na místních komunikacích jsou raritní; cyklopruhy nejsou vždy optimální, opatření Cyklogenerelu z roku 2014 nebyla ve valné míře naplněna; u chodníků se realizují hlavně opravy a není ani uvedena hodnota indikátoru bezbariérovosti.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Občanům je nabízena alternativa v podobě dostupné městské hromadné dopravy, podpory cyklodopravy, budování prostupného území pro pěší.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na jedné straně lze pozitivně hodnotit poměrně kvalitní obsluhu území MČ MHD, na straně druhé v hodnoceném období absentuje regulace parkování se všemi s tím spojenými důsledky.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá ve svém vozovém parku nízkoemisní vozidla, Dopravní podnik Praha zavádí na některých linkách elektrobusy. Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou umístěny v některých nákupních centrech, MČ si dělá průzkum, kde by mohly být umístěny na území MČ.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nelze než souhlasit se sebehodnocením MČ, neboť v jejím vozovém parku nízkoemisní vozidla nejsou.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost silničního provozu je sledována, riziková místa jsou ve spolupráci s Policií ČR a správcem komunikace řešena. Ve školách jsou pravidelně zajišťovány preventivní programy. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Lze hodnotit jako uspokojivé, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak se odstraňují krizová nehodová místa a bylo realizováno několik spíše menších zklidňujících opatření.