Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vnitřní předpis sice existuje, ale principy udržitelného nakupování nejsou při nákupech zohledňovány.    

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategický plán stanovuje základní principy pro spotřebu města (opatření 3.1.2) s odkazem také na zadávání veřejných zakázek. Dosud nejsou postupy konkretizovány a indikátory sledovány.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 umožňuje občanům možnost třídění různých složek, má dostatek stanovišť na komunální i tříděný odpad a motivuje své občany k třídění i předcházení odpadů.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona..MČ třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovové obaly, BRO) a použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení/ baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se soukromými společnostmi zajišťován sběr textilu, ve sběrných dvorech a mobilním svozem zajištěn NO.  MČ má zajištěnu dobrou motivaci a informovanost obyvatel.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 v roce přistoupila k nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ stanovila strategii a odpovědnost. Zřídila pozici energetického manažera. Opatření dosud systematicky nebyla realizována, ty budou zajištěny v návaznosti na vyhodnocená měření. Údaje nebyly vyhodnoceny, není tedy jasné, zda dochází k poklesu spotřeby energií. Spotřeba PHM je sledována, opět trend není zřejmý.


3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 zatím systematicky nesleduje  stav výstavby udržitelným směrem. Vydala "Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích", jejíž cílem je udržitelný rozvoj.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Uvedená metodika, strategie UR a připravovaná energetická koncepce jsou určující dokumenty, na jejichž základě MČ zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován. Metodika odkazuje na principy udržitelnosti a udržitelné výstavby.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vnitřní předpis sice existuje, ale principy udržitelného nakupování nejsou při nákupech zohledňovány.    

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategický plán stanovuje základní principy pro spotřebu města (opatření 3.1.2) s odkazem také na zadávání veřejných zakázek. Dosud nejsou postupy konkretizovány a indikátory sledovány.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 umožňuje občanům možnost třídění různých složek, má dostatek stanovišť na komunální i tříděný odpad a motivuje své občany k třídění i předcházení odpadů.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona..MČ třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovové obaly, BRO) a použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení/ baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se soukromými společnostmi zajišťován sběr textilu, ve sběrných dvorech a mobilním svozem zajištěn NO.  MČ má zajištěnu dobrou motivaci a informovanost obyvatel.
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 v roce přistoupila k nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ stanovila strategii a odpovědnost. Zřídila pozici energetického manažera. Opatření dosud systematicky nebyla realizována, ty budou zajištěny v návaznosti na vyhodnocená měření. Údaje nebyly vyhodnoceny, není tedy jasné, zda dochází k poklesu spotřeby energií. Spotřeba PHM je sledována, opět trend není zřejmý.


Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 zatím systematicky nesleduje  stav výstavby udržitelným směrem. Vydala "Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích", jejíž cílem je udržitelný rozvoj.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Uvedená metodika, strategie UR a připravovaná energetická koncepce jsou určující dokumenty, na jejichž základě MČ zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován. Metodika odkazuje na principy udržitelnosti a udržitelné výstavby.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno