Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Kajml
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň nastavení a provázanost procesů je dlouhodobě sledována v rámci normy ISO 9001, kterou MČ Praha 10 zavedla v roce 2014. V roce 2020 zpracovala MČ Praha 10 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, pro jehož naplňování je zpracovávána metodika pro strategické a projektové řízení. Současně je MČ Praha 10 zapojena do Benchmarkingové iniciativy, místní Agendy 21 a je členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Do rozvoje Prahy 10 zapojuje veřejnost a různé cílové skupiny. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů hodnotit pouze jako uspokojivé, a to i přesto, že celkem tři dílčí části vykazuje MČ Praha 10 jako prováděné velmi dobře (orientace úřadu na občana, komunikace v rámci samosprávy i snaha o společenskou odpovědnosti a ekologii). Na druhou stranu představuje významnou hrozbu neudržitelné financování městské části a také nehospodárné zacházení se zdroji způsobené zejména havarijním stavem budovy Úřadu MČ Praha 10.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze komunikaci a partnerství MČ Praha 10 hodnotit jako velmi uspokojivou, a to i bez ohledu na to, že zásadním principem současného vedení je tzv. "otevřená radnice". Jako nedostatky se jeví zejména nedostatečná spolupráce s podnikateli, absence partnerství se srovnatelnou municipalitou v zahraničí pro získání inspirace při rozvoji MČ Praha 10 nebo dosavadní nezveřejňování pravidelné roční Zprávy z přezkoumání QMS.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze zájem MČ Praha 10 o průběžné sledování a vyhodnocování spokojenosti svých občanů a obyvatel vnímat jako dobré. Relevantním podkladem pro porovnávání trendu bude každé 2-3 roky prováděno šetření v rámci dotazníku sady ECI: Spokojenost s místním společenstvím (prvně šetření uskutečněno v roce 2019).

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň nastavení a provázanost procesů je dlouhodobě sledována v rámci normy ISO 9001, kterou MČ Praha 10 zavedla v roce 2014. V roce 2020 zpracovala MČ Praha 10 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, pro jehož naplňování je zpracovávána metodika pro strategické a projektové řízení. Současně je MČ Praha 10 zapojena do Benchmarkingové iniciativy, místní Agendy 21 a je členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Do rozvoje Prahy 10 zapojuje veřejnost a různé cílové skupiny. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů hodnotit pouze jako uspokojivé, a to i přesto, že celkem tři dílčí části vykazuje MČ Praha 10 jako prováděné velmi dobře (orientace úřadu na občana, komunikace v rámci samosprávy i snaha o společenskou odpovědnosti a ekologii). Na druhou stranu představuje významnou hrozbu neudržitelné financování městské části a také nehospodárné zacházení se zdroji způsobené zejména havarijním stavem budovy Úřadu MČ Praha 10.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze komunikaci a partnerství MČ Praha 10 hodnotit jako velmi uspokojivou, a to i bez ohledu na to, že zásadním principem současného vedení je tzv. "otevřená radnice". Jako nedostatky se jeví zejména nedostatečná spolupráce s podnikateli, absence partnerství se srovnatelnou municipalitou v zahraničí pro získání inspirace při rozvoji MČ Praha 10 nebo dosavadní nezveřejňování pravidelné roční Zprávy z přezkoumání QMS.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze zájem MČ Praha 10 o průběžné sledování a vyhodnocování spokojenosti svých občanů a obyvatel vnímat jako dobré. Relevantním podkladem pro porovnávání trendu bude každé 2-3 roky prováděno šetření v rámci dotazníku sady ECI: Spokojenost s místním společenstvím (prvně šetření uskutečněno v roce 2019).

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno