Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tomáš Komrzý
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ podporuje školy materiálně a metodicky v souladu se svými povinnostmi zřizovatele. Nadstandardní podpora je poskytována v rámci projektu MAP II, kde je  školám na základě zjištěných potřeb zajišťována dodatečná materiální i administrativní podpora (pomoc s čerpáním grantů, zřizování venkovních učeben).

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivně lze hodnotit realizaci rozsáhlých projektů MAP I a MAP II a konkrétní aktivity MČ uvedené v části 7.1.1. Celkový stav však pouze mírně převyšuje celorepublikový průměr a je tedy hodnocen jako uspokojivý. Doporučení viz. jednotlivé části kapitoly. 

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ podporuje NNO udělováním dotací, propagací jejich činnosti na svých webových stránkách, případně ve svém periodiku Hobulet. Rovněž zvýhodňuje obecně prospěšné neziskové projekty ve výběrových řízeních na pronájem prostor v majetku MČ. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podporu NNO a dalších institucí realizujících VUR lze považovat za nadprůměrnou ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Blíže viz jednotlivé části kapitoly 7.2. 

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
VUR je na školách součástí průřezových témat. Jelikož je tato oblast plně v gesci jednotlivých škol, míra integrace do výuky je individuální. MČ poskytuje obyvatelům i svým zaměstnancům základní informace v této oblasti, dále pak pořádá nebo se účastní osvětových akcí.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice UR lze považovat při celorepublikovém porovnání za nadprůměrný. 

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nabízí obyvatelům dostatečné zázemí k volnočasovým aktivitám naplňujícím zdravý životní styl. Na území MČ je dostatek sportovišť, dětských hřišť i prostranství pro neorganizovanou volnočasovou činnost. MČ v rámci dotací podporuje místní sportovní kluby a události.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ je dostatek "komunitních center" s různorodou nabídkou poskytovaných služeb, sportovišť a zelených ploch přispívajících ke zdravému životnímu stylu.    

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ podporuje školy materiálně a metodicky v souladu se svými povinnostmi zřizovatele. Nadstandardní podpora je poskytována v rámci projektu MAP II, kde je  školám na základě zjištěných potřeb zajišťována dodatečná materiální i administrativní podpora (pomoc s čerpáním grantů, zřizování venkovních učeben).

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivně lze hodnotit realizaci rozsáhlých projektů MAP I a MAP II a konkrétní aktivity MČ uvedené v části 7.1.1. Celkový stav však pouze mírně převyšuje celorepublikový průměr a je tedy hodnocen jako uspokojivý. Doporučení viz. jednotlivé části kapitoly. 

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ podporuje NNO udělováním dotací, propagací jejich činnosti na svých webových stránkách, případně ve svém periodiku Hobulet. Rovněž zvýhodňuje obecně prospěšné neziskové projekty ve výběrových řízeních na pronájem prostor v majetku MČ. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podporu NNO a dalších institucí realizujících VUR lze považovat za nadprůměrnou ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Blíže viz jednotlivé části kapitoly 7.2. 

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
VUR je na školách součástí průřezových témat. Jelikož je tato oblast plně v gesci jednotlivých škol, míra integrace do výuky je individuální. MČ poskytuje obyvatelům i svým zaměstnancům základní informace v této oblasti, dále pak pořádá nebo se účastní osvětových akcí.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice UR lze považovat při celorepublikovém porovnání za nadprůměrný. 

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nabízí obyvatelům dostatečné zázemí k volnočasovým aktivitám naplňujícím zdravý životní styl. Na území MČ je dostatek sportovišť, dětských hřišť i prostranství pro neorganizovanou volnočasovou činnost. MČ v rámci dotací podporuje místní sportovní kluby a události.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ je dostatek "komunitních center" s různorodou nabídkou poskytovaných služeb, sportovišť a zelených ploch přispívajících ke zdravému životnímu stylu.    

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno