Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ vypracovává strategické a koncepční dokumenty, které jsou provázané jak vzájemně, tak s rozpočtem. Participace důležitých zásahů do veřejného prostoru a strategické plánování přispívá k naplňování modelu "dělat správné věci správně".

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ se v oblasti hospodaření řídí platnou legislativou. Efektivitu sleduje pomocí benchmarkingu a implemetuje společensky odpovědné utrácení obecních prostředků za nákup zboží a služeb. Úřad se snaží občanům být přístupný mnoha způsoby možné komunikace a možností objednat si termín schůzky online.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jsou zavedeny kanály obousměrné komunikace s obyvateli a klienty úřadu. Na webu MČ, je zveřejňováno velké množství informací, včetně údajů o finančních tocích a rozpočtu. Důležité změny jsou participovány, MČ je zapojena do projektu koordinátorů participace vedeného IPR. Na webu MČ je zveřejněn úplný seznam zaměstnanců i politiků s kontakty. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nabízí obyvatelům mnoho kanálů, kam mohou směřovat svoje stížnosti, podněty a dotazy, a to nejen na chod úřadu, ale též ohledně veřejného prostoru a mnohých dalších aspektů života na Praze 7. Systematické sledování spokojenosti obyvatel však neprobíhá. 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ vypracovává strategické a koncepční dokumenty, které jsou provázané jak vzájemně, tak s rozpočtem. Participace důležitých zásahů do veřejného prostoru a strategické plánování přispívá k naplňování modelu "dělat správné věci správně".

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ se v oblasti hospodaření řídí platnou legislativou. Efektivitu sleduje pomocí benchmarkingu a implemetuje společensky odpovědné utrácení obecních prostředků za nákup zboží a služeb. Úřad se snaží občanům být přístupný mnoha způsoby možné komunikace a možností objednat si termín schůzky online.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jsou zavedeny kanály obousměrné komunikace s obyvateli a klienty úřadu. Na webu MČ, je zveřejňováno velké množství informací, včetně údajů o finančních tocích a rozpočtu. Důležité změny jsou participovány, MČ je zapojena do projektu koordinátorů participace vedeného IPR. Na webu MČ je zveřejněn úplný seznam zaměstnanců i politiků s kontakty. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nabízí obyvatelům mnoho kanálů, kam mohou směřovat svoje stížnosti, podněty a dotazy, a to nejen na chod úřadu, ale též ohledně veřejného prostoru a mnohých dalších aspektů života na Praze 7. Systematické sledování spokojenosti obyvatel však neprobíhá. 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno