Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12, stejně jako hl. město Praha, systematicky uplatňuje v plném rozsahu nástroje územního plánování. Městská část sama velmi důrazně dbá o harmonický a vyvážený rozvoj území a zachování přírodních hodnot, veřejné zeleně a zdravého životního prostředí. Jedná se o jednoznačnou prioritu vedení městské části, která se také jasně promítá v působení MČ ve sledovaném období.

Skutečnost, že i přes mimořádný tlak na zástavbu, se daří tlaku na nepřiměřenou zástavbu a zahušťování sídlišť odolávat je promítnuto v sebehodnocení. 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se intenzivně angažuje v oblasti územního plánování a urbanistické struktury. Architekturu a stavební technologie významně ovlivňuje především u svých vlastních investičních záměrů a realizací  např. nová budova radnice, zateplování a revitalizace školských budov. Záměry jiných investorů má možnost ovlivnit pouze jako účastník řízení či formou doporučení investorovi (pokud je ochoten s MČ dobrovolně spolupracovat), případně v souvislosti se správou svěřeného majetku.  

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Rozsáhlejší výstavba v městské části je situována především do brownfieldů - např. území bývalého Modřanského cukrovaru- více bod 1.7.1.  Ohledně nového využití stávajících budou lze uvést aktuální výběrové řízení k uzavření koncesní smlouvy na využití budovy bývalého  Prioru na Sofijském náměstí.  Dále záměr využití bývalých vojenských objektů (bunkrů) v lokalitě Čihadla k rekreačně vzdělávacím účelům. 

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ se intenzivně zabývá přípravou strategie adaptace na KZ, ale současně realizuje i dílčí praktická opatření - výsadby dřevin změny údržby trávníků, opatření proti prašnosti, využívání a zasakování srážkové vody, ekologické hospodaření na zemědělských pozemcích městské části. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je celkem přehledný a srozumitelný. Doporučujeme u nevyužitých indikátorů doplnit komentáře, nikoliv odkazy na webové stránky.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v zásadě kompletní, na většinu návodných otázek odpovídá.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Povinné a doporučené indikátory jsou částečně využité, u nevyužitých jsou uvedeny pouze odkazy místo komentářů, což je na hranici akceptovatelnosti.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12, stejně jako hl. město Praha, systematicky uplatňuje v plném rozsahu nástroje územního plánování. Městská část sama velmi důrazně dbá o harmonický a vyvážený rozvoj území a zachování přírodních hodnot, veřejné zeleně a zdravého životního prostředí. Jedná se o jednoznačnou prioritu vedení městské části, která se také jasně promítá v působení MČ ve sledovaném období.

Skutečnost, že i přes mimořádný tlak na zástavbu, se daří tlaku na nepřiměřenou zástavbu a zahušťování sídlišť odolávat je promítnuto v sebehodnocení. 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se intenzivně angažuje v oblasti územního plánování a urbanistické struktury. Architekturu a stavební technologie významně ovlivňuje především u svých vlastních investičních záměrů a realizací  např. nová budova radnice, zateplování a revitalizace školských budov. Záměry jiných investorů má možnost ovlivnit pouze jako účastník řízení či formou doporučení investorovi (pokud je ochoten s MČ dobrovolně spolupracovat), případně v souvislosti se správou svěřeného majetku.  

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Rozsáhlejší výstavba v městské části je situována především do brownfieldů - např. území bývalého Modřanského cukrovaru- více bod 1.7.1.  Ohledně nového využití stávajících budou lze uvést aktuální výběrové řízení k uzavření koncesní smlouvy na využití budovy bývalého  Prioru na Sofijském náměstí.  Dále záměr využití bývalých vojenských objektů (bunkrů) v lokalitě Čihadla k rekreačně vzdělávacím účelům. 

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ se intenzivně zabývá přípravou strategie adaptace na KZ, ale současně realizuje i dílčí praktická opatření - výsadby dřevin změny údržby trávníků, opatření proti prašnosti, využívání a zasakování srážkové vody, ekologické hospodaření na zemědělských pozemcích městské části. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno