Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení uspokojivá odpovídá tomu, že v MČ je zřejmá podpora MHD (i když to je hlavně v gesci hl.m. Prahy), ale podpora ostatních alternativních druhů dopravy není příliš akcentována. Síť cyklostezek vyhovuje spíše rekreační poptávce a není příliš vhodná pro každodenní dojížďku, stav chodníků dle Strategického plánu v některých oblastech je neuspokojivý.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V řízení poptávky po dopravě lze konstatovat rezervy - obsluha území MČ MHD má své limity (páteřní tramvajové spojení, časová dosažitelnost metra, stará neelektrifikovaná železniční trať), v hodnoceném období absentuje regulace parkování se všemi s tím spojenými důsledky.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Složení vozového parku MHD dominantně není v kompetenci MČ, lze tedy spíše pozitivně hodnotit využívání jednoho elektromobilu. Infrastruktura pro alternativní pohony je však značně omezená.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Lze hodnotit jako uspokojivé, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak dochází k odstraňování krizových (nehodových) míst.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území městské části dlouhodobé hlukové zatížení kopíruje hlavní silniční komunikace, především pražský okruh, ulice Modřanská a Komořanská, ul. generály Šišky, ulice Lhotecká a Čs. exilu.  Zdroje a lokalizace znečištění nelze popsat jako jednotný celek, ale je nutné rozlišovat podle sledovaných ukazatelů. Z pohledu znečištění vysoké koncentrace NOX a částečně i benzo(a)pyren a polétavý prach korelují s trasovou uvedených hlavních silničních komunikaci, ale benz(a)pyren či polétavý prach dosahují významných koncentrací i u jiných zdrojů než je doprava. Podrobnosti ke znečištění ovzduší, rozložení, koncentracím, překročením limitů atd.  v MČ Praha 12 jsou uvedeny v auditu oblasti životní prostředí. 

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V hodnoceném období nedošlo k zásadnějšímu posunu ohledně snižování vlivu dopravy na ŽP. Určitý přínos bude možné očekávat až s novými infrastrukturními projekty (prodloužení tramvajové trati, metro D atd.). Sama MČ vliv na zdraví a ŽP příliš nevyhodnocuje (což je ovšem částečně odůvodněno rozdělením kompetencí mezi hl.m. a MČ).

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení uspokojivá odpovídá tomu, že v MČ je zřejmá podpora MHD (i když to je hlavně v gesci hl.m. Prahy), ale podpora ostatních alternativních druhů dopravy není příliš akcentována. Síť cyklostezek vyhovuje spíše rekreační poptávce a není příliš vhodná pro každodenní dojížďku, stav chodníků dle Strategického plánu v některých oblastech je neuspokojivý.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V řízení poptávky po dopravě lze konstatovat rezervy - obsluha území MČ MHD má své limity (páteřní tramvajové spojení, časová dosažitelnost metra, stará neelektrifikovaná železniční trať), v hodnoceném období absentuje regulace parkování se všemi s tím spojenými důsledky.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Složení vozového parku MHD dominantně není v kompetenci MČ, lze tedy spíše pozitivně hodnotit využívání jednoho elektromobilu. Infrastruktura pro alternativní pohony je však značně omezená.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Lze hodnotit jako uspokojivé, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak dochází k odstraňování krizových (nehodových) míst.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území městské části dlouhodobé hlukové zatížení kopíruje hlavní silniční komunikace, především pražský okruh, ulice Modřanská a Komořanská, ul. generály Šišky, ulice Lhotecká a Čs. exilu.  Zdroje a lokalizace znečištění nelze popsat jako jednotný celek, ale je nutné rozlišovat podle sledovaných ukazatelů. Z pohledu znečištění vysoké koncentrace NOX a částečně i benzo(a)pyren a polétavý prach korelují s trasovou uvedených hlavních silničních komunikaci, ale benz(a)pyren či polétavý prach dosahují významných koncentrací i u jiných zdrojů než je doprava. Podrobnosti ke znečištění ovzduší, rozložení, koncentracím, překročením limitů atd.  v MČ Praha 12 jsou uvedeny v auditu oblasti životní prostředí. 

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V hodnoceném období nedošlo k zásadnějšímu posunu ohledně snižování vlivu dopravy na ŽP. Určitý přínos bude možné očekávat až s novými infrastrukturními projekty (prodloužení tramvajové trati, metro D atd.). Sama MČ vliv na zdraví a ŽP příliš nevyhodnocuje (což je ovšem částečně odůvodněno rozdělením kompetencí mezi hl.m. a MČ).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno