Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Na Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 12 na období 2013-2020 navázal nový Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026 (tento strategický plán je v příloze). Opatření (či aktivita),  které by se týkalo přímo a výslovně udržitelného nakupování ve strategického plánu rozvoje není. Aktivity v oblasti udržitelného nakupování však mohou být naplňováním Opatření B2.3. Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí chování občanů a institucí(str. 25 části Akční plán a zásobník projektů).  

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategický plán 2020- 2026 neobsahuje přímo principy udržitelného nakupování, úpravu environmentálního povědomí a vzdělávání ano.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona. MČ třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovové obaly a nově BRO + použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení/ baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se soukromými společnostmi zajišťován sběr textilu, ve sběrných dvorech a mobilním svozem zajištěn NO.  

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ stanovila strategii a odpovědnost. Zřídila pozici energetického manažera. Opatření dosud systematicky nebyla realizována, ty budou zajištěny v návaznosti na vyhodnocená měření. 

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako hlavní dokument se jeví energetická koncepce. MČ zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie. V rámci udržitelné výstavby je však třeba zohlednit také další hlediska.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Na Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 12 na období 2013-2020 navázal nový Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026 (tento strategický plán je v příloze). Opatření (či aktivita),  které by se týkalo přímo a výslovně udržitelného nakupování ve strategického plánu rozvoje není. Aktivity v oblasti udržitelného nakupování však mohou být naplňováním Opatření B2.3. Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí chování občanů a institucí(str. 25 části Akční plán a zásobník projektů).  

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategický plán 2020- 2026 neobsahuje přímo principy udržitelného nakupování, úpravu environmentálního povědomí a vzdělávání ano.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona. MČ třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovové obaly a nově BRO + použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení/ baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se soukromými společnostmi zajišťován sběr textilu, ve sběrných dvorech a mobilním svozem zajištěn NO.  

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ stanovila strategii a odpovědnost. Zřídila pozici energetického manažera. Opatření dosud systematicky nebyla realizována, ty budou zajištěny v návaznosti na vyhodnocená měření. 

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako hlavní dokument se jeví energetická koncepce. MČ zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie. V rámci udržitelné výstavby je však třeba zohlednit také další hlediska.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno