Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Úřad městské části má nastaven systém provázanosti procesů a dokumentů minimálně na úrovni odpovídající jiným  úřadům městských části Prahy srovnatelné velikosti či obdobných municipalit.  Nad tento rámec se městská část snaží o dosažení vyššího standardu a učinila k tomu konkrétní kroky (např. certifikace ISO, dosažení uznání  všech auditů udrž. rozvoje v roce 2019, dlouhodobé hodnocení MA21 na úrovni C, realizace projektu Efektivní a participativní správa v MČ Praha 12 a v posledním roce i zlepšení prosazování strategického plánování).  Výstupy z těchto hodnocení a projektů však nejsou plně využívány v praxi. Potřebná shoda na cílech a harmonogramu dlouhodobého postupu v této oblasti (s  přesahem volebních období)  není zcela jasná a  jednoznačná.  Nový strategická plán rozvoje MČ, schválený v letošním roce,  je dokumentem, který může pomoci nedostatek dlouhodobého plánování překlenout i v oblasti řízení. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Shoduji se s hodnocením MČ. Nastavení procesů hodnotím jako dobré, formální požadavky jsou naplněny, rezervy pro další zlepšení jsou v praktickém využití .

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část- tedy především ÚMČ Praha 12, ale i příspěvkové organizace městské části, vykonávají činnosti na odpovídající úrovni a případné nedostatky jsou bez zbytečných odkladů napravovány.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se s hodnocením MČ.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace a spolupráce s veřejností je dlouhodobá priorita MČ Praha 12. Městská část v této oblasti funguje nadstandardně,  jak o tom svědčí každoroční plnění kritérii MA21 v úrovni C. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se s hodnocením MČ.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se dlouhodobě realizuji komunikací s veřejností. V minulosti např. formou systému výběru veřejných priorit (fórum- ověřovací anketa -akční plán veřejných priorit), aktuálně také implementací strategického plánu rozvoje a akčního plánu se zapojením veřejnosti a  využitím participativního rozpočtu. Zavádí také každoroční sledování spokojenosti obyvatel standardizovaným dotazníkem. Úroveň je ve srovnání s jinými městskými částmi nadprůměrná. 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se s hodnocením MČ.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Úřad městské části má nastaven systém provázanosti procesů a dokumentů minimálně na úrovni odpovídající jiným  úřadům městských části Prahy srovnatelné velikosti či obdobných municipalit.  Nad tento rámec se městská část snaží o dosažení vyššího standardu a učinila k tomu konkrétní kroky (např. certifikace ISO, dosažení uznání  všech auditů udrž. rozvoje v roce 2019, dlouhodobé hodnocení MA21 na úrovni C, realizace projektu Efektivní a participativní správa v MČ Praha 12 a v posledním roce i zlepšení prosazování strategického plánování).  Výstupy z těchto hodnocení a projektů však nejsou plně využívány v praxi. Potřebná shoda na cílech a harmonogramu dlouhodobého postupu v této oblasti (s  přesahem volebních období)  není zcela jasná a  jednoznačná.  Nový strategická plán rozvoje MČ, schválený v letošním roce,  je dokumentem, který může pomoci nedostatek dlouhodobého plánování překlenout i v oblasti řízení. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Shoduji se s hodnocením MČ. Nastavení procesů hodnotím jako dobré, formální požadavky jsou naplněny, rezervy pro další zlepšení jsou v praktickém využití .

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část- tedy především ÚMČ Praha 12, ale i příspěvkové organizace městské části, vykonávají činnosti na odpovídající úrovni a případné nedostatky jsou bez zbytečných odkladů napravovány.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se s hodnocením MČ.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace a spolupráce s veřejností je dlouhodobá priorita MČ Praha 12. Městská část v této oblasti funguje nadstandardně,  jak o tom svědčí každoroční plnění kritérii MA21 v úrovni C. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se s hodnocením MČ.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se dlouhodobě realizuji komunikací s veřejností. V minulosti např. formou systému výběru veřejných priorit (fórum- ověřovací anketa -akční plán veřejných priorit), aktuálně také implementací strategického plánu rozvoje a akčního plánu se zapojením veřejnosti a  využitím participativního rozpočtu. Zavádí také každoroční sledování spokojenosti obyvatel standardizovaným dotazníkem. Úroveň je ve srovnání s jinými městskými částmi nadprůměrná. 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se s hodnocením MČ.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno