Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Šárka Řechková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Karolína Kopecká Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava je primárně soustředěn na implementaci cílů udržitelného rozvoje (ať už z pohledu ekonomického, sociálního či ekologického) v rámci péči o svěřené území, občany a majetek, tak jak to vyžaduje Zákon o obcích. V mezinárodní spolupráci se angažuje především s cílem získat podporu či know-how uplatnitelnou v rámci obvodu.

Podpora zemí třetího světa probíhá nepřímo, spoluprací s organizacemi na území obvodu, které v rozvojových oblastech působí.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V podoblasti 10.1 má MO velké rezervy, které však mohou znamenat mnoho příležitostí. Pro příznivější hodnocení je třeba se zaměřit na naplňování hlavních indikátorů, tj. usilovat o navázání nebo prohloubení nepřímé spolupráce s organizacemi na území MO, které v rozvojových zemích působí, a usilovat o rozšíření aktivit MO a podpory v oblasti etického obchodu.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategie ve věci klimatických změn, adaptační strategie, měření a vyhodnocování těchto strategií apod. je organizována magistrátem a je společná pro celé území statutárního města Ostravy (https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie/).


Městský obvod Slezská Ostrava se angažuje především v praktické implementaci těchto myšlenek na svém území. Iniciuje a realizuje řadu projektů investičního i neinvestičního charakteru přinášející konkrétní adaptační opatření.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2 lze hodnotit v porovnání s ostatními MČ v kategorii C jako uspokojivou. Na území MO jsou pořádány akce zaměřené na environmentální vzdělávání a osvětu místních obyvatel. Do budoucna lze doporučit zvýšení počtu pořádaných osvětových a vzdělávacích akcí, do kterých bude zapojováno co nejvíce aktérů působících na místní či národní úrovni včetně aktivnějšího zapojení samotného MO. V rámci osvětových aktivit by měla být více zohledňována také témata týkající se globálních souvislostí. 

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategie ve věci klimatických změn, adaptační strategie, měření a vyhodnocování těchto strategií apod. je organizována magistrátem a je společná pro celé území statutárního města Ostravy (https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie/ ).

Městský obvod Slezská Ostrava se angažuje především v praktické implementaci těchto myšlenek na svém území. Iniciuje a realizuje řadu projektů investičního i neinvestičího charakteru přinášející konkrétní adaptační opatření.


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přístup MO ke zmírnění klimatických změn a jejich vyhodnocování pomocí řady indikátorů je dáno strategií statutárního města Ostrava platnou pro všechny městské obvody, což je s ohledem na sledované indikátory v této podoblasti limitující. Kladně lze hodnotit realizaci řady projektů (dobré praxe), které přispívají k adaptaci MO na změnu klimatu.  Pozitivní posun v této podoblasti může přinést zpracování nového strategického plánu, které MO avizuje.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava je primárně soustředěn na implementaci cílů udržitelného rozvoje (ať už z pohledu ekonomického, sociálního či ekologického) v rámci péči o svěřené území, občany a majetek, tak jak to vyžaduje Zákon o obcích. V mezinárodní spolupráci se angažuje především s cílem získat podporu či know-how uplatnitelnou v rámci obvodu.

Podpora zemí třetího světa probíhá nepřímo, spoluprací s organizacemi na území obvodu, které v rozvojových oblastech působí.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V podoblasti 10.1 má MO velké rezervy, které však mohou znamenat mnoho příležitostí. Pro příznivější hodnocení je třeba se zaměřit na naplňování hlavních indikátorů, tj. usilovat o navázání nebo prohloubení nepřímé spolupráce s organizacemi na území MO, které v rozvojových zemích působí, a usilovat o rozšíření aktivit MO a podpory v oblasti etického obchodu.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategie ve věci klimatických změn, adaptační strategie, měření a vyhodnocování těchto strategií apod. je organizována magistrátem a je společná pro celé území statutárního města Ostravy (https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie/).


Městský obvod Slezská Ostrava se angažuje především v praktické implementaci těchto myšlenek na svém území. Iniciuje a realizuje řadu projektů investičního i neinvestičního charakteru přinášející konkrétní adaptační opatření.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2 lze hodnotit v porovnání s ostatními MČ v kategorii C jako uspokojivou. Na území MO jsou pořádány akce zaměřené na environmentální vzdělávání a osvětu místních obyvatel. Do budoucna lze doporučit zvýšení počtu pořádaných osvětových a vzdělávacích akcí, do kterých bude zapojováno co nejvíce aktérů působících na místní či národní úrovni včetně aktivnějšího zapojení samotného MO. V rámci osvětových aktivit by měla být více zohledňována také témata týkající se globálních souvislostí. 

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Strategie ve věci klimatických změn, adaptační strategie, měření a vyhodnocování těchto strategií apod. je organizována magistrátem a je společná pro celé území statutárního města Ostravy (https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie/ ).

Městský obvod Slezská Ostrava se angažuje především v praktické implementaci těchto myšlenek na svém území. Iniciuje a realizuje řadu projektů investičního i neinvestičího charakteru přinášející konkrétní adaptační opatření.


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přístup MO ke zmírnění klimatických změn a jejich vyhodnocování pomocí řady indikátorů je dáno strategií statutárního města Ostrava platnou pro všechny městské obvody, což je s ohledem na sledované indikátory v této podoblasti limitující. Kladně lze hodnotit realizaci řady projektů (dobré praxe), které přispívají k adaptaci MO na změnu klimatu.  Pozitivní posun v této podoblasti může přinést zpracování nového strategického plánu, které MO avizuje.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno