Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Ostrava svěřila na základě OZV č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 23 městským obvodům mimo jiné zřizovat a rušit školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace. SMO, městský obvod Slezská Ostrava, který je organizační jednotou města je zřizovatelem 4 mateřských a 4 základních škol. Jako zřizovatel škol a školských zařízení se finančně podílí nejen na provozu jednotlivých příspěvkových organizací, ale poskytuje příspěvky i pro financování mimoškolních a dalších aktivit škol nad rámec ŠVP.  Veškeré aktivity či projekty v rámci UR si příspěvkové organizace řeší samostatně či ve spolupráci s koordinátorem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Městský obvod tyto aktivity podrobně analyzuje v rámci předkládaných rozborů hospodaření příspěvkové organizace za uplynulý kalendářní rok a jsou taktéž uváděny ve výročních zprávách základních škol. Současně, při podávání žádosti o dotaci či příspěvek ze statutárního města Ostravy jsou žádosti předkládány zřizovateli ke schválení.

O akcích jednotlivých příspěvkových organizacích městský obvod pravidelně informuje veřejnost prostřednictvím Slezskoostravských novin.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území městského obvodu nepůsobí žádná nezisková organizace zabývající se výlučně tématikou VUR. Školy a školské zařízení spolupracují s různými organizacemi, které mohou přispět k výuce VUR, přímo, případně ve spolupráci s Krajským úřadem MSK. Městský obvod podporuje sportovní kluby, spolky, ostatní a neziskové organizace formou poskytování individuálních účelových dotací. 

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený