Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Kouřilová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přestože výchozí pozice Slezské Ostravy je vzhledem k historické a sociální zátěži způsobení industriální minulostí regionu poměrně obtížná, městský obvod se pomocí komplexního systému opatření kombinující podporu vzdělávání, atraktivity prostředí, využívání brownfiledů i aktivní spolupráce se soukromým sektorem snaží situaci obrátit k lepšímu. Vývoj posledních let byl příznivý, zvyšovala se zaměstnanost i počet podnikatelských subjektů v obvodu. Očekávaná krize ukáže, zda se jednalo jen o kopírování celonárodního trendu, či se povedlo učinit hlubší změny ve struktuře celého systému. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V městském obvodu probíhá spolupráce s místními podniky na bázi pravidelných hromadných setkání stakeholderů (veletrhy), setkání v rámci územní příslušnosti (pravidelná setkání v jednotlivých částech obvodu) i v užším kruhu v rámci spolupráce na konkrétních projektech (např. Hrušov zmíněný výše). Systém považujeme za prověřený a funkční.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený