Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Karel Merhaut
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod dbá na šetrný přístup ke zdrojům. Je zde evidentní zlepšující se trend, nedochází ale k systematickému sledování a následnému vyhodnocení tvrdých dat.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Odpadové hospodářství statutárního města Ostravy je založeno na efektivně navržené síti sběrných nádob i dvorů, zajišťující jak dostupnost, tak přiměřené náklady v rámci svozu a zpracování. Odpovědný přístup k odpadům je popularizován řadou různorodých činností, které obvod nejenže podporuje, ale obohacuje o vlastní aktivity.

Vzhledem k tomu, že svoz a zpracování odpadu je výlučnou agendou statutárního města, není možné, aby se v této oblasti angažoval městský obvod. Svou činnost proto směřuje v oblasti odpadů především k eliminaci černých skládek a snaze o získání prostředků na rekultivace ploch zasažených v minulosti těžkým průmyslem (haldy, odkaliště, brownfieldy obecně). Krom zaměstnávání tzv. "papírkářů" (lidé ručně sbírající odpadky v ulicích), jsou pořádány i úklidové akce u bezdomoveckých nocovišť (během 3 hodin dokáží pracovníci naplnit na jednom místě celý kontejner), v odlehlých místech obvod nasazuje těžkou mechanizaci v podobě bagrů likvidující rozsáhlé skládky (ročně se při těchto velkých akcích sesbírá cca 46 kontejnerů odpadu). V rámci prevence obvod ve spolupráci se soukromou firmou AWT přistavuje v různých částech obvodu 13 30kubíkových kontejnerů, kam mohou občané zdarma využít i pro stavební suť, která je jinak ve sběrných dvorech zpoplatněna. 

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není zaveden komplexní systém energetického managementu, spotřeba energií je sledována jen u vybraných budov (ZŠ 100% a MŠ 55%, v budoucnu budou v závislosti na postupu oprav přibývat jednotlivé bytové domy), vyhodnocování se provádí v rámci dotačního programu OPŽP. Domníváme se, že jde o stav shodný s většinou municipalit, tzn., stav hodnotíme jako průměrny "0" v rámci Ostravy či kraje,  špatný "-1" v porovnání s ČR a "-2" v porovnání s aktivními městy participujícímí na MA21 jako Chrudim nebo Litoměřice.

Nízký počet objektů s vyšší energetickou třídou je způsoben především stářím bytového fondu. V minulosti bylo investováno do zlepšení situace zejména u občanských staveb (výše zmíněné školy, u kterých se následně začala spotřeba i sledovat), v budoucnu se chystají masivní investice právě do rezidenčních budov. Díky tomu by mělo dojít k citelnému zlepšení situace v obvodu. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu sledovaných budov je v plánu vyhodnotit a případně přenastavit i systém sledování. Obvod by se tak postupně měl přibližovat požadavkům na komplexní energetický management.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

ÚMOb Slezská Ostrava má zájem o rozvoj svého území i snahu ho provádět s ohledem na ekologickou a ekonomickou udržitelnost. Snažíme se k tomu dojít postupnými kroky, mimo jiné i zhodnocování našeho majetku díky snižování energetické náročnosti.

V rámci této snahy nelze ale přihlížet jen k hodnotám ekologických indikátorů, je třeba vzít v potaz širší kontext - situaci v regionu a historickou zátěž, se kterou se je třeba nejprve vypořádat. Příliš vysoké nároky a nerealistická očekávání by se místo dobře míněné snahy o nastavení pozitivního trendu mohla stát nepřekonatelnou překážkou, která zastaví jakýkoliv rozvoj, včetně toho udržitelného. Odklonění financí na velmi nákladné certifikáty v situaci, kdy je většina bytového fondu v energetické třídě F a obvod těžce bojuje o získání finanční podpory na jejich rekonstrukci, by akorát zpomalilo investice ve prospěch administrativy. 

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod dbá na šetrný přístup ke zdrojům. Je zde evidentní zlepšující se trend, nedochází ale k systematickému sledování a následnému vyhodnocení tvrdých dat.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Odpadové hospodářství statutárního města Ostravy je založeno na efektivně navržené síti sběrných nádob i dvorů, zajišťující jak dostupnost, tak přiměřené náklady v rámci svozu a zpracování. Odpovědný přístup k odpadům je popularizován řadou různorodých činností, které obvod nejenže podporuje, ale obohacuje o vlastní aktivity.

Vzhledem k tomu, že svoz a zpracování odpadu je výlučnou agendou statutárního města, není možné, aby se v této oblasti angažoval městský obvod. Svou činnost proto směřuje v oblasti odpadů především k eliminaci černých skládek a snaze o získání prostředků na rekultivace ploch zasažených v minulosti těžkým průmyslem (haldy, odkaliště, brownfieldy obecně). Krom zaměstnávání tzv. "papírkářů" (lidé ručně sbírající odpadky v ulicích), jsou pořádány i úklidové akce u bezdomoveckých nocovišť (během 3 hodin dokáží pracovníci naplnit na jednom místě celý kontejner), v odlehlých místech obvod nasazuje těžkou mechanizaci v podobě bagrů likvidující rozsáhlé skládky (ročně se při těchto velkých akcích sesbírá cca 46 kontejnerů odpadu). V rámci prevence obvod ve spolupráci se soukromou firmou AWT přistavuje v různých částech obvodu 13 30kubíkových kontejnerů, kam mohou občané zdarma využít i pro stavební suť, která je jinak ve sběrných dvorech zpoplatněna. 

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není zaveden komplexní systém energetického managementu, spotřeba energií je sledována jen u vybraných budov (ZŠ 100% a MŠ 55%, v budoucnu budou v závislosti na postupu oprav přibývat jednotlivé bytové domy), vyhodnocování se provádí v rámci dotačního programu OPŽP. Domníváme se, že jde o stav shodný s většinou municipalit, tzn., stav hodnotíme jako průměrny "0" v rámci Ostravy či kraje,  špatný "-1" v porovnání s ČR a "-2" v porovnání s aktivními městy participujícímí na MA21 jako Chrudim nebo Litoměřice.

Nízký počet objektů s vyšší energetickou třídou je způsoben především stářím bytového fondu. V minulosti bylo investováno do zlepšení situace zejména u občanských staveb (výše zmíněné školy, u kterých se následně začala spotřeba i sledovat), v budoucnu se chystají masivní investice právě do rezidenčních budov. Díky tomu by mělo dojít k citelnému zlepšení situace v obvodu. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu sledovaných budov je v plánu vyhodnotit a případně přenastavit i systém sledování. Obvod by se tak postupně měl přibližovat požadavkům na komplexní energetický management.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

ÚMOb Slezská Ostrava má zájem o rozvoj svého území i snahu ho provádět s ohledem na ekologickou a ekonomickou udržitelnost. Snažíme se k tomu dojít postupnými kroky, mimo jiné i zhodnocování našeho majetku díky snižování energetické náročnosti.

V rámci této snahy nelze ale přihlížet jen k hodnotám ekologických indikátorů, je třeba vzít v potaz širší kontext - situaci v regionu a historickou zátěž, se kterou se je třeba nejprve vypořádat. Příliš vysoké nároky a nerealistická očekávání by se místo dobře míněné snahy o nastavení pozitivního trendu mohla stát nepřekonatelnou překážkou, která zastaví jakýkoliv rozvoj, včetně toho udržitelného. Odklonění financí na velmi nákladné certifikáty v situaci, kdy je většina bytového fondu v energetické třídě F a obvod těžce bojuje o získání finanční podpory na jejich rekonstrukci, by akorát zpomalilo investice ve prospěch administrativy. 

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno