Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Olga Škochová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zapracování oblasti kultury do koncepčních dokumentů je ve srovnání s běžnou praxí v městských částech Prahy v případě MČ Praha 7 nadstandartní. Unikátní je specifický dokument Art District 7, který je koncepčním nástrojem pro rozvoj tzv. kreativní čtvrti. Oba dokumenty byly vytvořeny participativně, za účasti kulturních a jsou aktivní, do praxe jsou uváděny pomocí ročních akčních plánů. Ve srovnání mezi Pražskými městskými částmi je MČ Praha 7 nadstandardně vybavena kulturní i kulturně komunitní infrastrukturou. Z hlediska intenzity kulturní infrastruktury v území není srovnatelná z žádnou jinou MČ Prahy, stejně jako MČ Praha 1. Jedná se o dvě městské části, kde je umístěna klíčová státní infrastruktura v oblasti kultury a sídlí zde i celoměstsky významní soukromí hráči v oblasti divadla, filmu, designu i výtvarného umění. Jak státní instituce, tak soukromí hráči vytváří program pro veřejnost z celé Prahy i pro tuzemské a zahraniční návštěvníky města.

 

Aktuální srovnání výdajů MČ Prahy na Kulturu není dostupné, v letech 2011 až 2015 se městská část s průměrně cca 300 Kč běžných výdajů na obyvatele v tomto období řadila na konec první poloviny, aktuálně se se 165 Kč na obyvatele řadí na rozhraní 3. a 4. kvartilu. Meziroční srovnání v letech 2017 – 2018 vykazuje rostoucí trend, celkově o 1 mil. Kč.

 

Komunikace s kulturními aktéry i aktivními občany, kteří využívají sociální sítě je nadstandartní. MČ využívá spektrum nástrojů podpory aktérů kulturních a kreativních odvětví (KKO), od dotací na aktivity, přes spektrum dostupných propagačních nástrojů, nad rámec běžně využívaných zvýhodněných nájmů pro neziskové organizace, MČ specificky podporuje začínající umělce studující nebo bydlící v místě.

 

Vzhledem k demografickému charakteru MČ, jejímu umístění v centru města i plánované zástavbě v oblasti Bubny, bude význam Prahy 7 jako širšího centra Prahy posilovat. V městské části již nyní probíhá silná gentrifikace, která bude pokračovat. Rizikem je propadávání některých cílových skupin skrze síto dostupných služeb, včetně kulturně komunitního zázemí.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část se kulturnímu dědictví významně nevěnuje. Důraz je i dle výše popsaného kladen na živou kulturu, skrze níž MČ také aktivně vnímá svoji identitu, vyplývá to i z povahy zástavby MČ kde se v těsné blízkosti stabilizovaných území nachází rozsáhlá transformační území, která jsou v pohybu, žijí dočasným využitím různými aktéry včetně aktérů KKO.

 

Dotační systém je ovšem otevřený poptávce aktérů po realizaci projektů spjatých s kulturním dědictvím jak spíše tradičního, tak inovativního typu. Podporu obnovy nemovitého kulturního dědictví považuje MČ za agendu hl. m. Prahy.

 

Aktivně MČ Praha 7 akcentuje témata historie 20. století, která jsou spojena s jejím územím. Deportace židovského obyvatelstva do koncentračních táborů i odsunu pražských Němců z nádraží Bubny je a bude reflektován v tzv. Památníku Ticha.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rozpočet na aktivity občanské společnosti podporované skrze dotační řízení tvoří řádově 30% z celkového rozpočtu MČ. Grantový systém je transparentní, komise je složená z odborníků. Dotační podpora reaguje na nabídku zde sídlících subjektů KKO, podporuje jak projekty tradiční, tak inovativní, které díky pestrému mixu aktérů v místě vznikají.

 

Vzhledem k tomu, že MČ v letech 2012 – 2014 zrušia vlastní příspěvkovou organizaci (tím je dán i pokles financí do oblasti kultury), je dobrým rozhodnutím aktivní networking s ostatními veřejnými i soukromými hráči skrze projekt Art District 7, který také v určité míře již nyní zohledňuje aktivní diskusi o tom, jak ve svých aktivitách zohledňují nejen celopražské kulturní publikum, ale i místní obyvatele.

 

MČ sama pak přiměřeně doplňuje, co nedělají jiní aktéři, jejichž nabídka je v MČ pestrá. Vlastní akce MČ se zaměřují obdobně jako i jinde na tradiční svátky v roce, společenské události a výročí, specificky zohledňuje cílové skupiny, které jsou na trhu znevýhodněné a jsou ohroženy sociální nebo ekonomickou exkluzí, podporuje zejména seniory.    

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve vztahu k tématu vzhledu města MČ využívá i nadstandartní nástroje, běžně používané spíše v památkově chráněných zónách, jakou jsou pravidla umisťování reklamy. MČ zapojuje občany do plánování revitalizací veřejných prostranství. Snaží o racionální sjednocení městského mobiliáře.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit dává odpověď na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit sleduje povinné i doporučené indikátory. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zapracování oblasti kultury do koncepčních dokumentů je ve srovnání s běžnou praxí v městských částech Prahy v případě MČ Praha 7 nadstandartní. Unikátní je specifický dokument Art District 7, který je koncepčním nástrojem pro rozvoj tzv. kreativní čtvrti. Oba dokumenty byly vytvořeny participativně, za účasti kulturních a jsou aktivní, do praxe jsou uváděny pomocí ročních akčních plánů. Ve srovnání mezi Pražskými městskými částmi je MČ Praha 7 nadstandardně vybavena kulturní i kulturně komunitní infrastrukturou. Z hlediska intenzity kulturní infrastruktury v území není srovnatelná z žádnou jinou MČ Prahy, stejně jako MČ Praha 1. Jedná se o dvě městské části, kde je umístěna klíčová státní infrastruktura v oblasti kultury a sídlí zde i celoměstsky významní soukromí hráči v oblasti divadla, filmu, designu i výtvarného umění. Jak státní instituce, tak soukromí hráči vytváří program pro veřejnost z celé Prahy i pro tuzemské a zahraniční návštěvníky města.

 

Aktuální srovnání výdajů MČ Prahy na Kulturu není dostupné, v letech 2011 až 2015 se městská část s průměrně cca 300 Kč běžných výdajů na obyvatele v tomto období řadila na konec první poloviny, aktuálně se se 165 Kč na obyvatele řadí na rozhraní 3. a 4. kvartilu. Meziroční srovnání v letech 2017 – 2018 vykazuje rostoucí trend, celkově o 1 mil. Kč.

 

Komunikace s kulturními aktéry i aktivními občany, kteří využívají sociální sítě je nadstandartní. MČ využívá spektrum nástrojů podpory aktérů kulturních a kreativních odvětví (KKO), od dotací na aktivity, přes spektrum dostupných propagačních nástrojů, nad rámec běžně využívaných zvýhodněných nájmů pro neziskové organizace, MČ specificky podporuje začínající umělce studující nebo bydlící v místě.

 

Vzhledem k demografickému charakteru MČ, jejímu umístění v centru města i plánované zástavbě v oblasti Bubny, bude význam Prahy 7 jako širšího centra Prahy posilovat. V městské části již nyní probíhá silná gentrifikace, která bude pokračovat. Rizikem je propadávání některých cílových skupin skrze síto dostupných služeb, včetně kulturně komunitního zázemí.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část se kulturnímu dědictví významně nevěnuje. Důraz je i dle výše popsaného kladen na živou kulturu, skrze níž MČ také aktivně vnímá svoji identitu, vyplývá to i z povahy zástavby MČ kde se v těsné blízkosti stabilizovaných území nachází rozsáhlá transformační území, která jsou v pohybu, žijí dočasným využitím různými aktéry včetně aktérů KKO.

 

Dotační systém je ovšem otevřený poptávce aktérů po realizaci projektů spjatých s kulturním dědictvím jak spíše tradičního, tak inovativního typu. Podporu obnovy nemovitého kulturního dědictví považuje MČ za agendu hl. m. Prahy.

 

Aktivně MČ Praha 7 akcentuje témata historie 20. století, která jsou spojena s jejím územím. Deportace židovského obyvatelstva do koncentračních táborů i odsunu pražských Němců z nádraží Bubny je a bude reflektován v tzv. Památníku Ticha.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rozpočet na aktivity občanské společnosti podporované skrze dotační řízení tvoří řádově 30% z celkového rozpočtu MČ. Grantový systém je transparentní, komise je složená z odborníků. Dotační podpora reaguje na nabídku zde sídlících subjektů KKO, podporuje jak projekty tradiční, tak inovativní, které díky pestrému mixu aktérů v místě vznikají.

 

Vzhledem k tomu, že MČ v letech 2012 – 2014 zrušia vlastní příspěvkovou organizaci (tím je dán i pokles financí do oblasti kultury), je dobrým rozhodnutím aktivní networking s ostatními veřejnými i soukromými hráči skrze projekt Art District 7, který také v určité míře již nyní zohledňuje aktivní diskusi o tom, jak ve svých aktivitách zohledňují nejen celopražské kulturní publikum, ale i místní obyvatele.

 

MČ sama pak přiměřeně doplňuje, co nedělají jiní aktéři, jejichž nabídka je v MČ pestrá. Vlastní akce MČ se zaměřují obdobně jako i jinde na tradiční svátky v roce, společenské události a výročí, specificky zohledňuje cílové skupiny, které jsou na trhu znevýhodněné a jsou ohroženy sociální nebo ekonomickou exkluzí, podporuje zejména seniory.    

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve vztahu k tématu vzhledu města MČ využívá i nadstandartní nástroje, běžně používané spíše v památkově chráněných zónách, jakou jsou pravidla umisťování reklamy. MČ zapojuje občany do plánování revitalizací veřejných prostranství. Snaží o racionální sjednocení městského mobiliáře.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·       Živé koncepční dokumenty s nadstandartním zapracováním kultury jako strategického nástroje rozvoje kvality života i značky MČ.

·       Silné zázemí státních kulturních institucí i soukromých hráčů, kteří nabízí špičkový program pro celopražské publikum i návštěvníky města.

·       Dobrá spolupráce s Městskou knihovnou Praha na rozvoji místních knihoven jak center komunity

·       Aktivní podpora netwrokingu s veřejnými i soukromými hráči kulturních a kreativních odvětví skrze projekt Art District 7, který zajišťuje sdílení know how, umožňuje reagovat na potřeby aktérů a navazovat spolupráci

·       Otevřený grantový system podporuje jak tradiční projekty, tak projekty inovativní a reflektuje přirozený potenciál zde sídlících aktérů

·       Zaměření vlastních kapacit MČ na programy tzv. pro všechny (culture for all) a programy pro cílové skupiny ohrožené sociální a ekonomickou a exkluzí, zejména na seniory

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·       Relativně nízký rozpočet na kulturu v porovnání se srovnatelně velkými MČ.

·       Relativně nižší povědomí o potřebách všech cílových skupin v oblasti kultury, včetně těch, které jsou, nebo mohou být ohroženy sociální a ekonomickou exkluzí, a kultura tak pro ně může být nedostupná (vyjma seniorů, jeichž potřebnost aktivně reflektována je)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

·       Intenzivněji artikulovaná lokální zodpovědnost zde sídlících silných institucionálních hráčů a vytváření příležitostí pro komunitu

·       Revitalizace území Bubny, které přinese do MČ další klienty kulturním organizacím

·       Připravovaná revitalizace Holešovické tržnice MHMP s ohledem na lokální potřeby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hlavní hrozbou pro oblast kultury v MČ je tzv. gentrifikace území MČ Praha 7, která sebou nese dopady, které jsou popsány v případových studiích všude na světě.

·       Rostoucí zejména finanční bariéry nejprve pro specifické cílové skupiny ohrožené ekonomickým i sociálním vyloučením (senioři, matky samoživitelky, vícečetné rodiny … ), následně již i pro nižší střední třídu.

·       Nezávislé organizace, které sídlí v soukromých prostorech při rostoucích cenách nájmů přestanu být schopny platit za prostory u soukromých vlastníků, které si pronajímají.

·       Umělecké komunity, která v místě nežijí ve vlastních nemovitostech a nevlastní zde ani ateliéry a pracovní prostory, jsou nuceny odejít jinam vzhledem k rostoucím cenám nájmů. Lokalita přestane být dostupná pro tu část spektra aktérů KKO, kteří se věnují oblasti umění, která často přináší menší ekonomické benefity, než na které dosahuje kreativní sektor.

·       Nekontrolovatelně rostoucí turistický ruch, který začne kanibalizovat lokálního genia loci

·       Proměňující se struktura obyvatel následkem gentrifikace a ztráta stávající identity místa

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Evaluovat koncepční dokumenty, rozvíjet a posilovat opatření i v oblasti kulturně komunitního rozvoje, která budou vyvažovat gentrifikační trendy jak ve vztahu k obyvatelům, tak ve vztahu k aktérům KKO, hledat inspiraci v zahraničí.

Spontánní zpětná vazba probíhající v rámci společenských událostí spojených s uměleckými aktivitami nebo přes sociální sítě podchytí aktivní a vzdělanější část populace, do budoucna je vhodné lépe zajistit zpětnou vazbu k dostupnosti kultury reprezentativního vzorku obyvatel.

 

Vědomě reflektovat strukturu podpořených projektů v rámci omezeného rozpočtu v dotačním řízení a sledovat k jakým cílovým skupinám míří, včetně rozložení v území. V rámci dotačního řízení zvážit oddělení finančních prostředků pro organizace a projekty, které se zaměřují přímo na místí komunitu – obyvatele Prahy 7 a projektů, které jsou podporou inovativních projektů, či cestovního ruchu v Rámci AD7.  

 

Komunikovat s místními kulturními institucemi a organizacemi, zda mají přehled, kolik jejich návštěvníků je z lokality. Získat přehled o tom, jak vychází vstříct specifickým cílovým skupinám, připojit se k průzkumu zpětné vazby.

 

Dotažení projektu Art Distct 7 do silného samostatného networku pokud aktéři vyhodnotí jeho existenci pro ně jako výhodnou a potřebnou. Nadále rozvíjet nástroje, které cílí jak na rozvoj publika Art Districtu 7, tak na rozvoj aktérů a networku samotného.  

 

Společenská a "morální" podpora soukromého sektoru ve vytváření podmínek pro kulturní aktivity a aktéry, aktivní komunikace s developery i soukromými vlastníky a vysvětlování důležitosti přítomnosti kulturních organizací pro kvalitu života v lokalitě i značku a identitu místa. Společenské ocenění soukromých vlastníků za filantropický přístup, budou-li o to stát.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek