Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 18 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Hana Brůhová-Foltýnová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Blanka Zahradníková Praha 18
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 4.1 je uspokojivá, městská část podniká aktivity k podpoře veřejné dopravy, pěší a cyklistické dopravy. Horší situace je v oblasti parkování, kdy jak rezidenti tak návštěvníci využívají především parkovací stání v ulicích, nejsou vybudována záchytná parkoviště či parkovací zóny, chybí informace o využití zpoplatnění parkování. Bylo by vhodné doplnit některé indikátory, především indikátor 4.1.C.  

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti by bylo do budoucna dobré doplnit co nejvíce dat u jednotlivých indikátorů, aby bylo možné lépe sledovat změny a trendy. Pro městskou část představuje tato oblast prostor zejména pro větší realizaci nástrojů pro řízení poptávky po dopravě (nástroje pro regulaci IAD).  

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nízkoemisní vozidla a potřebná infrastruktura pro provoz těchto vozidel nejsou městskou částí příliš využívané, částečně také z důvodu omezených pravomocí (čistá vozidla v MHD, o čemž rozhoduje magistrát hl. m. Prahy). V kompetenci městské části je však její vlastní vozový park, do budoucna je určitě velkou příležitostí možnost nahradit stávající vozidla vozidly nízkoemisními. 

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přes malý počet akcí na prevenci nehodovosti a neexistující pasport problémových míst došlo na území městské části k poměrně malému početu nehod s vážnými zdravotními dopady (pouze 1 nehoda s váženým zraněním, 0 smrtelných zranění) v roce 2018.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel není zatím koncepčně řešeno, navrhuji proto snížení hodnocení na -1 ("spatná").

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Doporučuji upravit texty v některých otázkách (především část 4.1.1), kde se některé věci opakují nebo do daného bodu nepatří (např. text u indikátoru 4.1.C). Některé texty je možno zkrátit, stačí uvést, že se plánuje jejich realizace a jejich hlavní cíl / fungování (např. části 4.1.1, 4.2.1., 4.3.1).  

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano


Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Doporučuji však u jednotlivých indikátorů doplnit relevantní data (ne pouze slovní popis), aby bylo možné lépe sledovat změny a trendy. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 4.1 je uspokojivá, městská část podniká aktivity k podpoře veřejné dopravy, pěší a cyklistické dopravy. Horší situace je v oblasti parkování, kdy jak rezidenti tak návštěvníci využívají především parkovací stání v ulicích, nejsou vybudována záchytná parkoviště či parkovací zóny, chybí informace o využití zpoplatnění parkování. Bylo by vhodné doplnit některé indikátory, především indikátor 4.1.C.  

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti by bylo do budoucna dobré doplnit co nejvíce dat u jednotlivých indikátorů, aby bylo možné lépe sledovat změny a trendy. Pro městskou část představuje tato oblast prostor zejména pro větší realizaci nástrojů pro řízení poptávky po dopravě (nástroje pro regulaci IAD).  

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nízkoemisní vozidla a potřebná infrastruktura pro provoz těchto vozidel nejsou městskou částí příliš využívané, částečně také z důvodu omezených pravomocí (čistá vozidla v MHD, o čemž rozhoduje magistrát hl. m. Prahy). V kompetenci městské části je však její vlastní vozový park, do budoucna je určitě velkou příležitostí možnost nahradit stávající vozidla vozidly nízkoemisními. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přes malý počet akcí na prevenci nehodovosti a neexistující pasport problémových míst došlo na území městské části k poměrně malému početu nehod s vážnými zdravotními dopady (pouze 1 nehoda s váženým zraněním, 0 smrtelných zranění) v roce 2018.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel není zatím koncepčně řešeno, navrhuji proto snížení hodnocení na -1 ("spatná").

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Sebehodnocení je dobře zpracováno. Navrhuji více se soustředit na doplnění dat k jednotlivým indikátorům. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami