Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 18 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Blanka Zahradníková Praha 18
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ má nastavena pravidla pro udržitelné nakupování v několika dokumentech. Plánuje také vytvoření vnitřního předpisu, v tuto chvíli použita metodika veřejného nakupování místo návrhu vnitřního předpisu.
MČ má nastavený celoplošný komplexní systém třídění odpadů, snadno dostupný všem občanům. MČ vytváří povědomí o třídění. Je možnost odkládat další vytříděné složky v mobilních kontejnerech a sběrných dvorech HMP.

MČ má zpracovaný obecný strategický dokument, ne však energetickou koncepci, řídí se legislativními požadavky v oblasti úspor energií budov.

MČ nedisponuje předpisem hlásícím se k udržitelnému stavitelství.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je využíváno všech možností v rámci HMP

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona. Počet míst a dostupnost kontejnerových státní je tradičně dobrá a dále rozšiřována na území nové zástavby. Aktivity k zamezení vzniku černých skládek jsou také pozitivně hodnoceny.
Aktivity UMČ vedou k předcházení vzniku odpadů v souladu s odpadovou hierarchií.
Možnosti dalšího rozvoje v této oblasti jsou: re-use centra, podpory znovuvyužití věcí, swap bazarů.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zlepšení je omezeno kapacitami rozpočtu MČ Praha 18

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nemá koncepci, dosud nemá předpis upravující parametry investičních akcí a ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracovávání projektů na investiční akce se MČ řídí platnou legislativou.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nedisponuje předpisem hlásícím se k udržitelnému stavitelství, není však mnoho municipalit, které takový předpis mají.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ má nastavena pravidla pro udržitelné nakupování v několika dokumentech. Plánuje také vytvoření vnitřního předpisu, v tuto chvíli použita metodika veřejného nakupování místo návrhu vnitřního předpisu.
MČ má nastavený celoplošný komplexní systém třídění odpadů, snadno dostupný všem občanům. MČ vytváří povědomí o třídění. Je možnost odkládat další vytříděné složky v mobilních kontejnerech a sběrných dvorech HMP.

MČ má zpracovaný obecný strategický dokument, ne však energetickou koncepci, řídí se legislativními požadavky v oblasti úspor energií budov.

MČ nedisponuje předpisem hlásícím se k udržitelnému stavitelství.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je využíváno všech možností v rámci HMP

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky. Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona. Počet míst a dostupnost kontejnerových státní je tradičně dobrá a dále rozšiřována na území nové zástavby. Aktivity k zamezení vzniku černých skládek jsou také pozitivně hodnoceny.
Aktivity UMČ vedou k předcházení vzniku odpadů v souladu s odpadovou hierarchií.
Možnosti dalšího rozvoje v této oblasti jsou: re-use centra, podpory znovuvyužití věcí, swap bazarů.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zlepšení je omezeno kapacitami rozpočtu MČ Praha 18

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nemá koncepci, dosud nemá předpis upravující parametry investičních akcí a ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracovávání projektů na investiční akce se MČ řídí platnou legislativou.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ nedisponuje předpisem hlásícím se k udržitelnému stavitelství, není však mnoho municipalit, které takový předpis mají.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno