Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Pavel Šremer
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita vod a šetření s vodou je dnes velké téma, které je diskutováno napříč městskou částí, jak v oblasti přenesené zprávy, tak samosprávy. Městská část se v rámci svých objektů snaží o šetření s vodou, vedou se jednotlivé statistiky a přijímají opatření k šetření, ale i osvěta tak, jak je uvedeno u jednotlivých konkrétních bodů.  

Ne vše může městská část ovlivnit, ale je snaha se do procesů aktivně zapojovat. Využívat zdrojů srážkové vody pro zálivky a hlavně retenci vody v krajině. 

Městská část podporuje a sama iniciuje projekty na šetření s pitnou, ale i srážkovou vodou, na čištění odpadních vod, na osvětu, hlavně mezi dětmi a mládeží. Jednotlivé konkrétní projekty jsou popsány v textu dle konkrétních bodů.

Mezi hlavní ukazatele patří roční průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele, která v roce 2018 činila 36,5 m3 vody a byla o 3 % nižší než v roce 2017. Podíl MČ Praha 13 na celkové produkci odpadních vod hl. m. Prahy činí 5,3 %, přičemž na centrální čištění odpadních vod je napojeno 98 % domácností a 80 % území městské části je pokryto oddílnou dešťovou kanalizací

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této oblasti městská část dosáhla některých dobrých výsledků, např. v zadržování dešťové vody v několika retenčních nádržích, kam je svedena přívalová voda oddílnou kanalizací, vybudovanou na 80 % území MČ. K čištění odpadních vod využívá městská část relativně kvalitní čištění na Ústřední čistírně odpadových vod pro Prahu, do které je svedena kanalizace od 98 % obyvatel městské části. V této čistírně  dochází v posledních letech k snižování množství  vypouštěných znečišťujících látek do Vltavy.   Spotřeba pitné vody mírně klesá , v r. 2018 činila 36,5 m3/rok na obyvatele a je o cca 10 % nižší než pražský průměr 39 m3/rok na obyvatele, do budoucna je však možné docílit další úspory větším využíváním dešťové nebo šedé vody, technickými opatřeními apod.