Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Angelina Tišaková Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení 1 v případě prvního auditu může být, nicméně je důležité v dalším hodnocení prokázat více dat a čísel, které prokazují pozitivní vývoj a zejména aktivní přístup městské části. Nicméně zpracovatelé auditu píší, že "Městská část Praha 12 má své nedostatky v oblasti podpory a vytváření přívětivých podmínek pro podnikatele. Je si jich vědoma a snaží se je postupně zlepšovat." a lze očekávat změny i ve vyhodnocování svých aktivit.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce s nejvýznamnějšími podniky evidentně probíhá, nicméně z auditu není zřejmé, v jakých konkrétních oblastech a aktivitách ke spolupráci dochází a jaké přínosy to má pro MČ resp. firmy. Nicméně pozitivně lze hodnotit základní tendence, tj. iniciaci samotne spolupráce.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z auditu je zřejmé, že městská část spolufinancuje a organizuje řadu akcí na podporu cestovního ruchu. Nicméně nelze empiricky doložit vývoj hostů/přenocování apod. V tomto smyslu by bylo vhodné doplnit indikátory - viz metodický pokyn k zdrojům dat k vybraným indikátorům.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Ano - viz komentáře k dílčím kritériím.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, ale je nezbytné doplnit či zpřesnit některá čísla - viz metodika pro audity a uvedené komentáře.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

Ne ve všech případech jsou indikátory reflektovány.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení 1 v případě prvního auditu může být, nicméně je důležité v dalším hodnocení prokázat více dat a čísel, které prokazují pozitivní vývoj a zejména aktivní přístup městské části. Nicméně zpracovatelé auditu píší, že "Městská část Praha 12 má své nedostatky v oblasti podpory a vytváření přívětivých podmínek pro podnikatele. Je si jich vědoma a snaží se je postupně zlepšovat." a lze očekávat změny i ve vyhodnocování svých aktivit.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce s nejvýznamnějšími podniky evidentně probíhá, nicméně z auditu není zřejmé, v jakých konkrétních oblastech a aktivitách ke spolupráci dochází a jaké přínosy to má pro MČ resp. firmy. Nicméně pozitivně lze hodnotit základní tendence, tj. iniciaci samotne spolupráce.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z auditu je zřejmé, že městská část spolufinancuje a organizuje řadu akcí na podporu cestovního ruchu. Nicméně nelze empiricky doložit vývoj hostů/přenocování apod. V tomto smyslu by bylo vhodné doplnit indikátory - viz metodický pokyn k zdrojům dat k vybraným indikátorům.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit městské části Prahy 12 je dobře připraven, ale chybí více empirické evidence podporující některá tvrzení v textu hodnocení. Viz dílčí komentáře k jednotlivým oblastem a kritériím.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Prosím o dílčí úpravy a doplnění dle komentářů i jednotlivých oblastí a kritérií.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami